Jak pacienti vnímají změnu vzhledu chronicky užívaných léků a do jaké míry vede k neadherenci k terapii?

23. 2. 2022

Lékaři se ve svých ordinacích pravidelně setkávají s tím, že si pacienti stěžují na změnu vzhledu svých chronicky užívaných léků. Taková změna může být dokonce příčinou jejich neadherence k léčbě. Zajímavá zjištění na toto téma přinesl americký průzkum, jehož cílem bylo zjistit preference, zkušenosti a reakce pacientů a lékárníků související se změnou vzhledu léku.

Neadherence a změna vzhledu léků

Neadherence k léčbě představuje velký problém napříč medicínskými obory. Za neadherentní je považováno kolem 50 % pacientů s chronickými nemocemi jako hypertenze, hypercholesterolémie nebo diabetes 2. typu. Neadherence je přitom spojena s horšími klinickými výsledky a vyššími výdaji na hospitalizace či léčbu progrese onemocnění.

Neadherence může mít různé příčiny, například nežádoucí účinky terapie, zhoršení kognice pacienta nebo vysoké doplatky na léky. Nesmíme však opomenout ani faktor, jakým je změna vzhledu léků, na což se již zaměřily některé dříve provedené výzkumy. Podle výsledků jedné ze studií se 29 % pacientů, kteří po infarktu myokardu zahájili terapii některou ze 4 tříd kardiovaskulárních (KV) farmak, setkalo se změnou v barvě či tvaru pilulky v průběhu 1. roku terapie. Jiné práce zaznamenaly zvýšenou pravděpodobnost, že pacienti ukončí nebo odloží užívání základních KV léčiv a antiepileptik, když zaznamenají změnu vzhledu léků.

Průzkum mezi pacienty a farmaceuty

Tým odborníků z Harvardovy a Coloradské univerzity a amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) provedl nezávislý celostátní průzkum mezi pacienty a lékárníky s cílem lépe porozumět jejich preferencím, zkušenostem a reakcím týkajícím se změny vzhledu pilulek (tedy jejich velikosti, tvaru, barvy a označení). Bylo osloveno 1000 pacientů (míra návratnosti dotazníků 30 %) starších 50 let, kteří užívali léky na depresi, diabetes, epilepsii, HIV, hyperlipidémii nebo hypertenzi, a 710 lékárníků (míra návratnosti dotazníků 33 %).

Výsledná zjištění

Většina oslovených pacientů „určitě“ nebo „pravděpodobně“ preferovala, aby jejich léky měly stejnou barvu (63 %), velikost (68 %), tvar (63 %) a označení (55 %).

Přibližně polovina pacientů (51 %) uvedla, že vzhled jejich chronicky užívaného léku se za poslední rok změnil, a asi polovině z nich (53 %) se to přihodilo 2× či vícekrát. Pacienti dále uvedli, že nejčastěji se měnící charakteristikou léku byla barva (68 %), následoval tvar (46 %), velikost (42 %) a označení (20 %). 82 % pacientů by preferovalo, aby byli o změně informováni předem. Mezi pacienty, kterým se změnil vzhled léku v posledním roce, bylo 36 % upozorněno slovně lékárníkem a 45 % prostřednictvím nálepky na obalu 45 %.

Téměř jedna třetina pacientů (29 %), u jejichž léku došlo ke změně vzhledu, předpokládala, že jde o špatnou pilulku. Přibližně 1 z 8 pacientů (12 %) poté změnil způsob užívání léku – buď jej začal užívat méně často (8 %), nebo ho přestal užívat zcela (4 %). 

Z odpovědí lékárníků vyplynulo, že mnozí z nich se v lékárně často setkávají se změnou vzhledu léků. 47 % uvedlo, že k takovým změnám docházelo 6× či vícekrát za měsíc, a více než tři čtvrtiny uvedly, že na ně pacienty často upozorňovali (88 % ústně, 77 % prostřednictvím nálepky).

Diskuse a závěr

Podle výsledků citovaného průzkumu většina pacientů upřednostňuje, aby vzhled léků zůstal neměnný, přesto se převážná část z nich s nějakou změnou setkala. Obzvláště pro starší pacienty užívající více léků na chronická onemocnění může být takový jev velice matoucí. Z odpovědí pacientů vyplývá, že upozornění na změnu lékárníkem není vždy pravidlem. Někteří potom dokonce lék z důvodu změny jeho vzhledu přestali užívat nebo ho začali užívat méně často.

Pro pacienty je ideální snadno rozpoznatelná tableta, například Concor, který je ve tvaru srdce. I lékaři potom ihned vědí, o které pilulce nemocný mluví. Poznatky z průzkumu každopádně upozorňují na prostor ke zlepšení v informování pacientů o změnách vzhledu jejich léků ze strany lékařů i lékárníků, aby se předešlo možným nedorozuměním a neadherenci k léčbě.

(vef)

Zdroj: Barenie R. E., Kesselheim A. S., Gagne J. J. et al. Preferences for and experiences with pill appearance changes: national surveys of patients and pharmacists. Am J Manag Care 2020; 26 (8): 340−347, doi: 10.37765/ajmc.2020.44070.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se