San Antonio: Výsledky léčby karcinomu prsu kombinací pertuzumabu s trastuzumabem a AI po 6 letech

11. 1. 2021

Virtuální konference věnovaná karcinomu prsu, která probíhala 8.–11. prosince v americkém San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium; SABCS 2020), přinesla mimo jiné výsledky finální analýzy multicentrické randomizované otevřené studie PERTAIN.

Prodloužení PFS na kombinaci pertuzumab + trastuzumab + AI

Skutečnost, že přidání pertuzumabu k trastuzumabu a chemoterapii (CHT), konkrétně docetaxelu, v 1. linii může významně zlepšit přežití bez progrese (PFS) i celkové přežití (OS) u pacientek s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu, prokázala studie CLEOPATRA.

PERTAIN byla první randomizovanou studií fáze II, která hodnotila přidání pertuzumabu k trastuzumabu a inhibitoru aromatázy (AI) s indukční CHT nebo bez ní v 1. linii léčby u nemocných s HER2+ a HR+ metastazujícím nebo lokálně pokročilým karcinomem prsu. Doložila, že tento postup dokáže v případě pokročilého HER2+ a HR+ karcinomu prsu prodloužit PFS (primární cíl).

V průběhu konference SABCS 2020 zazněly výsledky hodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinace pertuzumab + trastuzumab + AI po uplynutí doby sledování, jejíž medián činil 6 let.

Průběh studie

Studijní populace byla získána na 71 místech v 8 zemích od února 2012 do října 2014. Tvořila ji dvě ramena v poměru 1 : 1, každé po 129 účastnicích, přičemž v jednom probíhala léčba kombinací pertuzumab + trastuzumab + AI a ve druhém kombinací trastuzumab + AI.

Pertuzumab byl podáván nejprve v dávce 840 mg i.v. a poté 420 mg i.v. každé 3 týdny, trastuzumab nejprve v dávce 8 mg/kg i.v. a poté 6 mg/kg i.v. každé 3 týdny a z AI byl volen anastrozol (1 mg denně p.o.) nebo letrozol (2,5 mg denně p.o.). Po dobu 18−24 týdnů před zahájením endokrinní terapie mohla být podávána indukční CHT (docetaxel či paklitaxel); podstoupilo ji 75, respektive 71 účastnic. Léčba trvala do progrese nemoci nebo do výskytu neakceptovatelné toxicity.

Bezpečnost byla posuzována u 127 vs. 124 nemocných. Nežádoucí příhody jakéhokoliv stupně se v obou ramenech objevily prakticky ve stejné míře, a to v každém u 122 osob (96,1 vs. 98,4 %). Jako nejobvyklejší nežádoucí příhody ≥ 3. stupně byly hlášeny hypertenze, průjem a neutropenie.

Výsledky finální analýzy

Po dokončení studie následovalo období sledování, jehož medián činil více než 6 let. Na základě vyhodnocení dat nasbíraných za tuto dobu mohli výzkumníci aktualizovat údaje v ukazatelích PFS, OS i z hlediska bezpečnosti léčby. Dospěli k poznatku, že:

  • benefit v ukazateli PFS, který měly pacientky v rameni léčeném kombinací zahrnující pertuzumab, byl po 6 letech udržen;
  • OS bylo v obou ramenech podobné;
  • potenciálně lepší léčebný efekt byl pozorován po přidání pertuzumabu u osob, které po randomizaci nedostaly indukční CHT;
  • nebyly zaznamenány žádné nové signály stran bezpečnosti léčby.

Závěr

Autoři konstatují, že celkově tato studie poskytuje další důkaz o roli kombinace pertuzumabu s trastuzumabem v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastazujícího nebo lokálně pokročilého karcinomu prsu a naznačuje, že některé osoby s tímto onemocněním profitují z kombinace pertuzumab + trastuzumab + AI bez absolvování indukční chemoterapie.

(esr)

Zdroj: Arpino G., de la Haba-Rodriguez J., Ferrero J.-M. et al. Final analysis of PERTAIN: a randomised, open-label, multicenter phase II trial assessing the efficacy and safety of first-line pertuzumab given in combination with trastuzumab plus an aromatase inhibitor in patients with HER2-positive and hormone receptor-positive metastatic or locally advanced breast cancer. Abstract PD3-02. SABCS, 2020 Dec 8−11.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se