Exprese PD-L1 jako prediktivní biomarker pro volbu terapie mRCC

1. 7. 2021

Čerstvě publikovaný systematický přehled a metaanalýza studií s pacienty s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) hodnotí prediktivní význam exprese PD-L1 při léčbě inhibitory imunitních kontrolních bodů (checkpoints).

Hodnocené parametry

Autoři vyhledali práce publikované do dubna 2020, které hodnotily míru objektivních odpovědí na léčbu (ORR), celkových odpovědí (CRR), progrese onemocnění (PDR) nebo přežití bez progrese (PFS) podle stavu exprese PD-L1 u pacientů s mRCC. Do finální analýzy bylo zařazeno 6 studií. 

Výsledná zjištění

Pozitivita vs. negativita PD-L1

Výsledky ukázaly že v porovnání s pacienty bez pozitivity PD-L1 byla léčba inhibitory imunitních kontrolních bodů u pacientů s expresí PD-L1 spojená s významně vyšší ORR (poměr šancí [OR] 1,84; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,48−2,28) a CRR (OR 3,11; 95% CI 2,04−4,75) a významně nižší PDR (OR 0,43; 95% CI 0,31−0,60).

Checkpoint inhibitory vs. sunitinib

Terapie inhibitory imunitních kontrolních bodů také byla spojená s významně delším PFS u pacientů s expresí PD-L1 než léčba sunitinibem (poměr rizik [HR] 0,65; 95% CI 0,57−0,74), avšak u pacientů bez exprese PD-L1 nebyl tento přínos checkpoint inhibitorů oproti sunitinibu prokázán.

U pacientů s expresí PD-L1 vedla v porovnání se sunitinibem léčba inhibitory imunitních kontrolních bodů k významně vyšší ORR a významně delšímu PFS bez ohledu na zvolené imunoterapeutikum, nicméně největší pravděpodobnost nejvyšší ORR a nejdelšího PFS byla zjištěna u kombinace nivolumab + ipilimumab.

Závěr

Inhibitory imunitních kontrolních bodů představují základ léčby mRCC. Neznamenají však přínos pro všechny nemocné. Proto je žádoucí klinické rozhodování, které vychází z posouzení přítomnosti biomarkerů. PD-L1 pozitivita nádoru by měla lépe identifikovat pacienty s mRCC, u nichž bude pravděpodobný přínos nasazení checkpoint inhibitorů, a napomoci tak větší personalizaci léčby.

(zza)

Zdroj:

Mori K., Abufaraj M., Mostafaei H. et al. The predictive value of programmed death ligand 1 in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with immune-checkpoint inhibitors: a systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2021 Jun; 79 (6): 783−792, doi: 10.1016/j.eururo.2020.10.006.Štítky
Nefrologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se