Vazoaktivní látky v léčbě akutního krvácení z gastroezofageálních varixů

17. 4. 2019

Efektivita vazoaktivních látek podávaných v případě akutního krvácení z gastroezofageálních varixů je srovnatelná, bezpečnostní profil se ovšem může lišit, jak potvrdila i následující studie korejských autorů publikovaná v časopisu Hepatology.

Úvod

Krvácení z varixů je jednou z kritických komplikací cirhózy jater. I přes jasné zlepšení diagnostiky a terapie zůstává tato komplikace nadále jednou z hlavních příčin úmrtí nemocných s jaterní cirhózou. K základním kamenům bezodkladné léčby patří i podání vazoaktivních látek, jež snižují tlak v povodí vena portae a pomáhají tak kontrolovat krvácení. K dispozici jsou 3 základní látky: somatostatin, oktreotid a terlipresin.

Metodika a cíle studie

Účinnost těchto látek porovnávala prospektivní multicentrická randomizovaná studie. Zahrnovala pacienty s prokázanou cirhózou jater a akutní hemetemezí, u nichž bylo podávání vazoaktivních látek zahájeno ještě před endoskopickým ošetřením. Pacienti, u nichž při následném endoskopickém ošetření nebylo prokázáno krvácení z gastroezofageálních varixů, byli vyloučeni.

Primárním cílem studie byl terapeutický úspěch dosažený v průběhu 5 dnů definovaný jako kontrola krvácení bez potřeby záchranné léčby, výskytu dalšího krvácení a mortality.

Výsledky

Celkově bylo do studie zahrnuto 780 nemocných léčených somatostatinem (n = 259), oktreotidem (n = 260) a terlipresinem (n = 261). Vstupní charakteristiky pacientů (průměrný věk, pohlaví, hypertenze, počet krevních destiček, hemoglobin, koagulační parametry – INR atd.) byly srovnatelné ve všech skupinách.

Terapeutického úspěchu během 5 dnů bylo dosaženo u 83,4 % pacientů se somatostatinem, u 83,8 % s oktreotidem a u 86,2 % s terlipresinem (p = 0,636 pro rozdíl mezi skupinami). Kontrola krvácení bez záchranné medikace byla ve všech třech skupinách srovnatelná (87,6 %, resp. 88,1 %, resp. 89,7 %; p < 0,752), stejně jako výskyt opakovaného krvácení (4,8 %, resp. 4,4 %, resp. 3,4 %; p < 0,739) i mortalita (8,9 %, resp. 8,8 %, resp. 8,0 %; p < 0,929).

Nežádoucí příhody se vyskytly celkem u 7,3 % pacientů. Hyponatrémie (sérová hladina Na < 130 mmol/l při poklesu nejméně o 5 mmol/l oproti vstupu do studie) byla zaznamenána u 11,5 % nemocných léčených terlipresinem, ale pouze u 1,5 % ve skupině se somatostatinem a u 1,2 % ve skupině s oktreotidem (p < 0,001). Výskyt ostatních nežádoucích příhod byl srovnatelný napříč skupinami.

Závěr a diskuse

Autoři práce shrnují, že hemostatická účinnost somatostatinu, oktreotidu a terlipresinu při akutním krvácení z gastroezofageálních varixů v kombinaci s následným endoskopickým ošetřením se neliší. Tyto léky lze v uvedené indikaci považovat za ekvivalentní. Při podání terlipresinu je ovšem nutné počítat s větším rizikem hyponatrémie.

Somatostatin byl infuzně podáván v dávce 250 µg/hod, přičemž jiné studie ukázaly jeho větší přínos v dávce 500 µg/hod (častější dosažení hemostázy a nižší mortalita). Například dle studie, kterou provedli Mointinho et al., bylo u části rizikových pacientů s aktivním krvácením při dávce somatostatinu 500 µg/hod dosaženo signifikantně nižší míry selhání kontroly krvácení (18 %) oproti dávce 250 µg/hod (40 %). Vyšší dávka byla spojena také s nižší potřebou transfuzí a celkově lepším přežitím.

(eza)

Zdroje:

  1. Seo Y. S., Park S. Y., Kim M. Y. et al. Lack of difference among terlipressin, somatostatin, and octreotide in the control of acute gastroesophageal variceal hemorrhage. Hepatology 2014; 60: 954–963, doi: 10.1002/hep.27006.
  2. Moitinho E., Planas R., Banares L. et al. Multicenter randomized controlled trial comparing different schedules of somatostatin in the treatment of acute variceal bleeding. J Hepatol 2011; 35 (6): 712–718.


Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Nejnovější kurzy
Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se