Somatostatin v modulaci přítoku krve u pacientů po transplantaci jater s těžkou portální hypertenzí

12. 4. 2019

Portální hyperperfuze může u pacientů po transplantaci jater způsobit závažné poškození funkce a ovlivnit přežití transplantátu. Tento jev je patrný zejména při transplantaci parciálního štěpu. Studie publikovaná v loňském roce v časopisu Annals of Surgery hodnotila účinnost a bezpečnost somatostatinu jako modulátoru přítoku krve u pacientů po transplantaci jater s těžkou portální hypertenzí.

Možnosti ovlivnění portálního průtoku

Funkci a přežití štěpu po transplantaci jater ovlivňuje řada faktorů, klíčovou roli představuje zejména adekvátní portální a arteriální přítok krve. Prognózu transplantátu nepříznivě ovlivňuje nedostatečný přítok krve, ale také hyperperfuze. Krevní přítok lze regulovat řadou chirurgických technik, jejich provedení však může být spojeno s komplikacemi a současně může přítok omezovat nadměrně. Chirurgické techniky navíc ovlivňují portální venózní průtok permanentně, což je po zvládnutí kritické periody regenerace štěpu nežádoucí.

Jako ideální metoda se tak jeví farmakologické ovlivnění průtoku během procedury transplantace jater. Studie publikovaná v roce 2018 hodnotila jednoho ze slibných kandidátů na ovlivnění průtoku krve transplantátem u pacientů po transplantaci jater se závažnou portální hypertenzí. Jednalo se o somatostatin, který se běžně používá v terapii varikózního krvácení díky svému významnému účinku na redukci portálního venózního tlaku.

Metodika a průběh studie

Do randomizované dvojitě zaslepené studie bylo zahrnuto 33 pacientů v konečném stadiu onemocnění jater. Nemocní byli randomizováni k terapii somatostatinem nebo placebem v poměru 2 : 1. Lék byl pacientům aplikován peroperačně jako 5ml bolus (500 μg somatostatinu) následovaný infuzním podáním rychlostí 2,5 ml/hod (250 μg somatostatinu) po dobu 5 dnů. V průběhu studie byly měřeny parametry hepatální a systémové hemodynamiky, funkční jaterní testy a hodnoceny klinické výsledky. Ischemicko-reperfuzní poškození bylo hodnoceno pomocí histologie a analýzy exprese proteinů spojených s hypoxií a oxidačním stresem.

Výsledky 

Do finální analýzy byly zahrnuty výsledky 29 pacientů (18 na somatostatinu, 11 na placebu). U 10 pacientů byl při peroperačním bolusu somatostatinu zaznamenán signifikantní pokles jaterního portálního venózního gradientu a portálního průtoku (−28,3 %, resp. −29,1 %). V rámci reperfuze štěpu byl u pacientů na somatostatinu zaznamenán signifikantně nižší jaterní portální venózní gradient v porovnání s pacienty na placebu (−81,7 vs. −58,8 %; p = 0,0084), hodnota portálního průtoku se však mezi skupinami signifikantně nelišila (p = 0,4185).

Hodnoty arteriálního průtoku krve byly výrazněji sníženy u pacientů na placebu v porovnání s jedinci na somatostatinu (−45 vs. −10 %; p = 0,0431). V daném případě je ovšem výhodnější, pokud snížení arteriálního tlaku u těchto pacientů není tak výrazné. Mezi skupinami jinak nebyl nalezen signifikantní rozdíl v závažnosti ischemicko-reperfuzního poškození, incidenci nežádoucích příhod, dlouhodobých komplikací a přežití pacientů či transplantátu.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že somatostatin je efektivní a bezpečný modulátor krevního přítoku do jater u pacientů po transplantaci jater s těžkou portální hypertenzí. Podávání somatostatinu během procedury transplantace vedlo k signifikantnímu snížení jaterního portálního venózního gradientu s minimální redukcí arteriálního přítoku krve do štěpu.

(holi)

Zdroj: Troisi R. I., Vanlander A., Giglio M. C. et al. Somatostatin as inflow modulator in liver-transplant recipients with severe portal hypertension: a randomized trial. Ann Surg 2018 Sep 21, doi: 10.1097/SLA.0000000000003062 [Epub ahead of print].Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Nejnovější kurzy
Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se