Přístrojové stanovení ABI: krok v optimalizaci a usnadnění péče o pacienty s bércovými vředy

25. 2. 2021

Bércové vředy představují jeden z nejčastějších typů chronických ran na dolních končetinách. Pacienti s obtížemi primárně směřují do ambulance všeobecného praktického lékaře, odkud jsou eventuálně po prvotním vyšetření odesláni k dalšímu specialistovi. Před vyšetřením u specialisty ovšem může nastat časová prodleva ovlivňující výsledek terapie. Při primárním kontaktu lze upřesnit etiologii obtíží a zrychlit tak diagnostický i terapeutický postup, a to pomocí měření indexu kotníkových tlaků (ABI).

Úvod

Bércové vředy jsou definovány jako ztráta kožní integrity zasahující různě hluboko do podkožních struktur. Z praktického hlediska se jedná o chronické rány s dobou hojení delší než 6 týdnů. Pro úspěch a správný postup léčby je přitom důležité stanovení etiologie bércového vředu. Přibližně 60–80 % bércových vředů vzniká následkem poruch venózního systému − jedná se o takzvané venózní ulcerace. Přibližně v 10 % je příčinou porucha integrity způsobená patologií arteriálního systému a v 5 % jde o kombinaci arteriálních a venózních příčin. Jednotlivé typy bércových vředů se přitom liší prognózou a způsobem terapie.

Význam měření indexu kotníkových tlaků

Index kotníkových tlaků neboli ABI (Ankle Brachial Index) je neinvazivní diagnostická metoda poskytující informaci o poměru arteriálních tlaků na horních a dolních končetinách. Z výsledných hodnot měření lze nepřímo posoudit stupeň poškození tepen dolních končetin. Metoda se používá především v diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), může však být využita také v rámci léčby končetinových defektů k posouzení etiologie obtíží a následnému nastavení vhodné terapie.

V současnosti se měření provádí pomocí dopplerometrického nebo automatizovaného oscilometrického vyšetření. Dopplerometrické vyšetření bývá považováno za standardní diagnostickou metodu, je ovšem spojeno s delší dobou vyšetření a horší dostupnosti v porovnání s oscilometrickým vyšetřením. Díky technologickému pokroku navíc moderní automatizované přístroje nabízejí zcela srovnatelné výsledky vyšetření v porovnání s dopplerometrickým vyšetřením.

Výsledky studie

Green et al. publikovali studii hodnotící používání automatizovaného přístroje MESI ABPI MD v ambulanci primární péče. Pacientům s bércovými vředy a jinými vaskulárními obtížemi byla v rámci komplexního vyšetření stanovena také hodnota ABI. Při výsledku v rozmezí 0,8–1,3 svědčícím pro venózní etiologii obtíží byla pacientům nasazena kombinace vlhkého hojení a kompresní terapie.

V případě nižších a vyšších hodnot byli pacienti odesláni ke specializovanému cévnímu vyšetření k posouzení etiologie obtíží. Většině pacientů (66 %; n = 96) byla díky stanovení ABI nastavena terapie již v rámci primární péče. Nejčastěji se jednalo o režimová opatření, více než polovině pacientů byla předepsána kompresní terapie a necelé desetině byla po zhodnocení rizik nasazena hypolipidemická a antiagregační terapie.

Díky stanovení ABI v primární péči bylo k následnému cévnímu vyšetření odesláno pouze 18 % osob ze studijního vzorku (n = 26). Jednalo se o pacienty s ABI mimo rozmezí 0,8–1,3, přičemž většina z nich měla ABI < 0,8. Celková doba komplexního vyšetření včetně stanovení ABI se pohybovala v rozmezí 10–40 minut, průměrný odhadovaný čas pro stanovení ABI pomocí automatizovaného měření činil přibližně 10 minut. Zúčastnění zdravotníci pozitivně hodnotili rychlost, jednoduchost a přesnost automatizovaného měření, jako určitou nevýhodu vnímali nutnost tréninku práce s přístrojem.

Závěr

Stanovení ABI patří mezi důležité metody nejen v diagnostice ischemické choroby dolních končetin, ale také v diagnostice etiologie bércových vředů. Díky automatizovanému oscilometrickému měření, například pomocí přístroje MESI ABPI MD, lze měření rychle, jednoduše a přesně provádět již v ambulanci primární péče a k následnému specializovanému vyšetření tak odeslat pouze pacienty s abnormálním ABI. Pro pacienty s diagnostikovaným venózním bércovým vředem je díky měření ABI možné nasadit terapii již rámci primární péče.

(holi)

Zdroj: Green J., Boast G., Calderwood R. et al. Optimising the assesment and managament of lower limb wounds in general practice. Primary Health Care 2020 Nov, doi: 10.7748/phc.2020.e1673.

Rešerše zdrojů ze stránky https://partner.mesimedical.com/wp-login.php

Bohužel nic moc se tam najít nedá, pro potřeby článků jsem našel horko těžké 2 témata (pokud by se psalo jen o přístrojích, lze rozšířit o další 2 témata - a to na téma MESI ABPI MD a MESI mTablet), já v článku použil vytučněný zdroj, dá se pro tohle téma určitě použít ještě ten druhý.

1. Optimalizace péče o chronické rány dolních končetin v ambulantní sféře

 • Studie nabízí hezkou praktickou kuchařku péče o pacienty s chronickými ránami v oblasti dolních končetin, vzhledem k MESI je tam důležitost měření ABPI.
 • Zdroje
  • 1. Partner support materials/clinical publications/Optimising the assesment and managament of lower limb wounds in general practice
  • 2. Partner support materials/Clinical publications/Reducing variation in leg ulcer assessment and management

2. Doporučení péče o pacienty s ICHDK

 • Rozsáhlé guidelines obsahují zevrubné informace o péči o pacienty s ICHDK, dala by se tam vybrat část související s měřením ABPI
 • Zdroje:
  • 1. Partner support materials/Clinical publications/2016 AHA/ACC
  • 2. Partner support materials/Clinical publications/2017 ESC-ESVS

Ve složce Partner support materials/MESI ABPI MD jsou dokumenty týkající se nastavení a provádění měření pomocí tohoto přístroje, pro články nepoužitelné, pouze pokud by se sestavoval obecný článek o tomto přístroji.

Ve složce Partner support materials/MESI mTablet jsou dokumenty týkající jsou návodná videa a dokumenty zabývající se praktickým návodem pro různé části MESI systému (měření EKG, saturace,...).

Ve složce MESI Academy/Bootcamp jsou výuková videa a dokumenty pro zaměstnance firmy se stručnou kuchařkou o jednotlivých přístrojích a jak prodávat.

Ve složce MESI Academy/Monthly Lectures jsou kratší texty také pro zaměstnance, které je seznamují s problematikou telemedicíny, ischemické choroby dolních končetin, atd.

Ve složce MESI Academy/My Market jsou dokumenty pro zaměstnance týkající se lokálních trhů.

Ve složce Marketing & Sales Materials/MESI ABPI MD jsou různé informační brožury se stručnými informacemi k jednotlivým aspektům ICHDK, asi určené pro lékaře, ale jsou to kraťoučké texty.

Ve složce Marketing & Sales Materials/MESI mTablet je jedno a to samé (+ nějaká reklamní videa) zabývající se celým systémem MESI.

Ve složce Marketing & Sales Materials/Branding guidelines jsou seznamy těch jejich přístrojů.Štítky
Dermatologie Diabetologie Gynekologie a porodnictví Chirurgie cévní Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Interní lékařství Kardiologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se