Úspěšná operační terapie stresové inkontinence – kazuistika

17. 10. 2018

Inkontinence moči je definována jako jakýkoli vůlí neovladatelný únik moči. Ženy trpí močovou inkontinencí dvakrát častěji než muži, podle odhadů se tento problém týká 25–40 % žen. Terapie močové inkontinence je komplexní a odvíjí se od etiologie obtíží. Níže prezentovaná kazuistika popisuje kauzální terapii stresové inkontinence pomocí suburetrální pásky.

Inzerce

Úvod

Podstatou úniku moči je v případě stresové inkontinence zvýšený intraabdominální tlak. K úniku moči tedy dochází například při kašli a smíchu nebo v průběhu fyzické aktivity. Příčinou stresové inkontinence je nejčastěji změna pozice a pohyblivosti hrdla močového měchýře nebo poškození vnitřního svěrače močové trubice. Zvýšená pohyblivost hrdla močového měchýře a močové trubice vzniká v důsledku poruch podpůrných a závěsných struktur pánevního dna, k němuž dochází například v důsledku hormonálních změn v menopauze. Dalšími rizikovými faktory jsou v tomto případě porodní poranění, obezita, chronický kašel, těžká fyzická práce, zácpa nebo vrozené poruchy pojivových tkání.

Mezi základní léčebné metody patří gymnastika svalů pánevního dna, elektrostimulace, farmakoterapie, pesary a inkontinenční pomůcky. Definitivní řešení problému pak většinou představuje operační léčba – nejčastěji se v současnosti uplatňují takzvané poševní suburetrální pásky. Úspěšný případ implantace suburetrální pásky u ženy se stresovou inkontinencí prezentuje na případu ze své praxe MUDr. Sammy Abulkasim z gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Český Krumlov.

Popis případu

39letá žena navštívila gynekologickou ambulanci Nemocnice Český Krumlov pro přibližně rok trvající obtíže s únikem moči. Pacientka udávala únik moči při zvedání břemen a při kašli, několikrát denně ji také trápily urgence, nykturie udávala s frekvencí 3–4× během noci. Její pitný režim činil přibližně 2 litry tekutin denně. Obtíže ji velice omezovaly v každodenním životě, bez inkontinenčních pomůcek nebyla schopná vykonávat běžné aktivity. Za velice omezující označovala také občasný únik moči během pohlavního styku.

Pacientka se léčila pouze s hypotyreózou a arteriální hypertenzí, udávala alergie na náplasti. V gynekologické anamnéze byly 2 spontánní porody a vaginální hysterektomie bez adnexektomie pro leiomyomatózu. Anamnesticky také byla vyslovena suspekce na extrauterinní graviditu v mládí. Poslední menstruaci udávala 2 týdny před návštěvou ambulance.

Klinické vyšetření in speculam neprokázalo žádný patologický nález v pochvě, pahýl po hysterektomii byl klidný. Nativní ultrazvukové vyšetření neprokázalo patologický nález v malé pánvi, vyšetření s funkcí DCM prokázalo hypermobilitu uretrovezikální junkce bez známek vezikalizace. Byl odebrán vzorek moči pro kultivaci a navrhnuto operační řešení v podobě implantace suburetrální pásky.

V předoperačním období byl pacientce předepsán desmopresin pro zmírnění nykturických obtíží a až do zákroku využívala inkontinenční pomůcky. Operace proběhla za 2 měsíce od ambulantního vyšetření. V celkové anestezii byla krátkou incizí v pochvě zavedena transobturátorová suburetrální páska. Samotný výkon i pooperační období byly bez jakýchkoli komplikací, bolesti v časném pooperačním období udávala jako snesitelné. Druhý den po výkonu byla propuštěna do ambulantní péče. Ihned po výkonu zaznamenala naprostý ústup obtíží, který přetrvával i během poslední kontroly, jež proběhla 3 měsíce po operaci.

Závěr

Popsaný případ prezentuje úspěšnou kauzální operační terapii stresové inkontinence u 39leté pacientky pomocí transobturátorové suburetrální pásky. V předoperačním období byly ke zmírnění souvisejících potíží indikovány a využity konzervativní postupy (farmakoterapie a inkontinenční pomůcky).

(holi)

Zdroje: 
1. Kolombo I., Kolombová J., Porš J. a kol. Stresová inkontinence u žen – 2. část. Urologie pro praxi 2009; 10 (1): 11–20.
2. Romžová M., Hurtová M., Holub L., Pacovský J. Inkontinence moči z pohledu urologa. Medicína pro praxi 2011; 8 (5): 222–225.

Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se