Specifika inkontinenčních pomůcek pro muže s inkontinencí po karcinomu prostaty

9. 5. 2018

Tým odborníků ze tří britských a jedné kanadské univerzity se zaměřil na srovnání účinnosti různých typů inkontinenčních pomůcek pro muže (urinální kondom, kondomová drenáž s fixačním systémem okolo pasu, svorka na penis a absorpční vložka) u pacientů se stresovou močovou inkontinencí po karcinomu prostaty.

Cíle studie

Cílem studie bylo porovnat účinnost a využitelnost tří zmíněných inkontinenčních pomůcek, určených výhradně pro muže, a absorpčních vložek. Celkové hodnocení spočívalo v bodování na stupnici od 0 do 10 a dále se hodnotila přijatelnost pomůcek, jejich výhody a nevýhody a preference ohledně dalšího používání. K sekundárním cílům studie patřilo hodnocení kvality života podle dotazníku King′s Health Questionnaire.

Sledovaná populace

Randomizované studie se zúčastnilo 56 mužů převážně důchodového věku, kteří absolvovali léčbu karcinomu prostaty (chirurgický zákrok či radioterapii) a trpěli po ní déle než rok stresovou močovou inkontinencí. Stupeň inkontinence pacienti popisovali jako mírný či střední. Průměrná spotřeba inkontinenčních vložek činila 2,9 kusu denně. Pacienti během studie používali kromě vložek urinální kondom, kondomovou drenáž s fixačním systémem okolo pasu (BWU – body-worn urinal) a svorku na penis. Každou pomůcku muži používali v rámci hodnocení po dobu 3 týdnů v denním i nočním režimu (ten se ovšem netýkal svorky na penis, která je pro noční používání nevhodná).

Výsledky

Na 10stupňové škále celkového hodnocení byly nejlépe hodnoceny absorpční vložky – hodnoty pro denní používání mimo domov dosahovaly skóre 7,09. Pro urinální kondom bylo skóre 5,86, pro BWU 3,43 a pro svorku 3,84. Noční používání absorpčních vložek mělo skóre 7,84, zatímco BWU 1,89 a urinální kondom 4,46. Celková přijatelnost byla výrazně vyšší u urinálních kondomů než u BWU.

Urinální kondom byl hodnocen jako vhodná volba pro déletrvající aktivity (například cestování), při nichž by výměna absorpční inkontinenční vložky byla komplikovaná. K vyzdvihovaným vlastnostem patřilo zachování suché pokožky, neprotékání a absence zápachu. BWU byl hodnocen hůře než urinální kondom například kvůli nepohodlí při sezení a horšímu vnímání vlastního těla. Svorka na penis byla pacienty označena za nejspolehlivější a nejdiskrétnější variantu vhodnou například pro intenzivní pohybové aktivity, ale většina mužů ji popsala jako nepohodlnou či bolestivou. Absorpční vložky pacienti hodnotili jako pomůcku vhodnou pro každodenní používání a nejlepší na noc, zároveň ale jako nejrizikovější s ohledem na protečení a nejméně pohodlnou, pokud byla nasátá močí.

Dvě třetiny mužů po skončení testování uváděly jako preferované řešení úniku moči kombinaci některé z testovaných pomůcek s absorpčními vložkami (nejčastěji urinální kondom a inkontinenční vložku). Před začátkem testovacího období se ke kombinaci pomůcek přiklánělo jen necelých 9 % pacientů. Kvalita života se podle pacientů zlepšila nejvíce při používání urinálního kondomu (z výchozí průměrné hodnoty 39,95 na 35,95) a nejméně při používání svorky (z hodnoty 39,13 na 37,83).

Závěr

Prezentovaná studie poskytuje cenné informace o rozdílech mezi jednotlivými pomůckami, o jejich účinnosti i praktických nevýhodách a poukazuje na význam kombinování různých metod ochrany při úniku moči. Muži trpící inkontinencí potřebují podle autorů studie dostatek informací o všech variantách včetně specifik jednotlivých pomůcek. Dílčí nedostatky jednotlivých pomůcek by mohly být eliminovány například využitím lepších materiálů či kvalitnějšího designu, při jejichž vývoji by se vycházelo ze zkušeností inkontinentních pacientů.

(pak)

Zdroj: Macaulay M., Broadbridge J., Gage H. et al. A trial of devices for urinary incontinence after treatment for prostate cancer. BJU Int 2015; 116 (3): 432−442, doi: 10.1111/bju.13016.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Partneři sekce
Logo Seni

Nejnovější kurzy
Inkontinence moči
Autoři: MUDr. Barbora Nechanská

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se