Podle kterých parametrů nejlépe posoudíme kvalitu inkontinenčních pomůcek?

12. 5. 2022

Správně zvolená inkontinenční pomůcka významně ovlivňuje kvalitu života uživatele. Při výběru inkontinenčních pomůcek je velmi důležité zohlednit jejich jednotlivé vlastnosti a parametry. Zatímco v evropských státech se vedle velikosti produktu a pohlaví uživatele posuzuje především savost pomůcky, jinde na světě se hodnotí i další parametry. Na co se tedy při výběru pomůcky především zaměřit?

Podle kterých parametrů nejlépe posoudíme kvalitu inkontinenčních pomůcek

Podle kterých parametrů nejlépe posoudíme kvalitu inkontinenčních pomůcek

Tento článek si můžete poslechnout také v audio formě.

Je absorpce pomůcky skutečně nejdůležitějším parametrem?

V Česku je zlatým standardem zohledňovat při výběru inkontinenčních pomůcek stupeň inkontinence, velikost produktu i pohlaví pacienta. V závislosti na stupni inkontinence je následně vybírána pomůcka s dostatečnou absorpcí. Co ale tento parametr vlastně udává? Absorpce definuje, jaké množství tekutiny je daný produkt schopen pojmout do svého absorpčního jádra. U inkontinenčních vložek se množství pohybuje mezi 50 a 950 ml, u plenkových kalhotek dokonce mezi 1000 a 4500 ml.

S volbou absorpce je provázaný také výběr konkrétního druhu pomůcky i s ohledem na potřeby uživatele − například zda jde o aktivního sportovce, či imobilního pacienta. Neplatí tak pravidlo, že více je lépe, tedy že vyšší absorpce je klíčem k pohodlí a jistotě. Každá pomůcka má své určení a absorpce je jen pomocný údaj, který však ve skutečnosti nevypovídá nic o tom, kolik tekutiny je pomůcka schopná zadržet ve svém absorpčním jádře. Stručně řečeno − vyšší absorpce automaticky neznamená kvalitnější pomůcku.

V čem tedy hledat kvalitu? Zajímejte se o retenci

Daleko důležitější než samotná absorpce je vlastní technologické zpracování pomůcky a konstrukce savého jádra. Jen kvalitní pomůcka zajišťuje rychlý odvod moči z povrchové distribuční vrstvy do speciálně upraveného absorpčního jádra složeného ze směsi buničiny a superabsorbentu. Právě superabsorbent uzamkne moč uvnitř pomůcky ve formě gelu. Tím zajišťuje pocit sucha a pohlcení (neutralizaci) možného zápachu. A právě schopnost inkontinenční pomůcky zadržet moč uvnitř se nazývá retence. Čím vyšší je retence pomůcky bez ohledu na její absorpci, tím je produkt kvalitnější. Retenci ovlivňuje řada faktorů: velikost a tvar absorpčního jádra, systém distribuce a absorpce, poměr buničiny a superabsorbentu a jeho rozložení v pomůcce nebo přítomnost elastických a konstrukčních prvků.

Standardy určující kvalitu pomůcky se liší

Ve světě neexistuje jednotný systém při posuzování kvality inkontinenčních pomůcek, což může mít ekonomické, ekologické i zdravotní dopady. V posledních letech vyvíjí například National Association for Continence (NAFC) snahy, aby každá země přijala soubor standardů, jež musejí výrobci absorpčních pomůcek pro dospělé dodržovat. Mezi tyto doporučené normy patří zejména rychlost absorpce tekutiny, schopnost retence, výběr velikostí, bezpečnost a prodyšnost použitých materiálů či použití elastických prvků.

Závěr

Nejednotný systém posuzování kvality inkontinenčních pomůcek dovoluje, aby se na trhu objevily i produkty méně kvalitní. S nižší kvalitou pomůcek může být spojena vyšší finanční náročnost pro pacienta či lékaře, a navíc mohou vést ke zdravotním potížím a dalšímu nárůstu s tím souvisejících léčebných nákladů. To vše má za následek negativní dopady na kvalitu života nemocného a jeho blízkých. Znalost absorpce u jednotlivých produktů je jistě vhodná, nicméně je potřeba věnovat pozornost i dalším parametrům indikujícím kvalitu inkontinenční pomůcky, v čele s retencí, na kterou se lze informovat u dodavatelů pomůcek.

(mraf)

Zdroje:
1. Gray M., Kent D., Ermer-Seltun J., McNichol L. Assessment, selection, use, and evaluation of body-worn absorbent products for adults with incontinence. J Wound Ostomy Continence Nurs 2018; 45 (3): 243−264, doi: 10.1097/WON.0000000000000431.
2. SENI. Dostupné na: seni.czŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Partneři sekce
Logo Seni

Nejnovější kurzy
Inkontinence moči
Autoři: MUDr. Barbora Nechanská

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se