Michiganský dotazník a jeho využití pro screening močové inkontinence

14. 2. 2018

Jednoduchý a ověřený dotazník M-ISI (Michigan Incontinence Symptom Index) slouží k posouzení typu a klinické závažnosti močové inkontinence. Autoři z pracoviště, kde tento dotazník vznikl, hodnotili v rámci studie Establishing the Prevalence of Incontinence (EPI) možnost jeho využití při screeningu klinicky relevantní močové inkontinence u žen.

Úvod

Kvůli narůstající potřebě klinicky použitelného, jednoduchého a validovaného nástroje pro stanovování typu a tíže močové inkontinence vznikl v roce 2014 Michiganský index symptomů inkontinence (M-ISI). Dotazník sestávající z 10 otázek může pacientovi předložit lékař, případně je dotyčný schopen je absolvovat i samostatně. Test je složen z několika podoblastí:

  • Prvních 8 otázek je zaměřeno na závažnost inkontinence (oblast „Závažnost“), zbývající 2 na každodenní nesnáze, které inkontinence ženě přináší (oblast „Nesnáze“).
  • V oblasti „Závažnost“ jsou 3 otázky zaměřeny na stresovou inkontinenci, 3 na urgentní inkontinenci a 2 na užívání vložek.

U každé otázky pacient uvádí odpověď na škále 0–4; maximální skóre tedy činí 40. Jednotlivé podoblasti mohou být vyhodnocovány zvlášť i dohromady. Získané informace o typu a závažnosti obtíží spojených s únikem moči jsou velmi cenné při sledování a léčbě pacientek. Nabízí se však i možnost využití testu v rámci primární péče ke screeningu – vyhledávání žen, jež trpí klinicky relevantní močovou inkontinencí a zasluhovaly by pozornost odborníka.

Metodika studie

Studie případů a kontrol se zúčastnilo 394 žen ve věku 35–64 let, s inkontinencí i bez ní, z nichž 214 absolvovalo klinické vyšetření a urodynamické testování ke stanovení přítomnosti, typu a závažnosti inkontinence a současně vyplnilo dotazník M-ISI. Výsledky M-ISI byly analyzovány s využitím křivek ROC (receiver operating characteristic) ve snaze nalézt optimální diagnostické prahové hodnoty, při jejichž dosažení je velká pravděpodobnost, že žena trpí klinicky významným únikem moči.

Výsledné hodnoty

Průměrný věk žen činil 50,5 roku, průměrný počet porodů 2,2 a průměrná hodnota body mass indexu (BMI) 33,1 kg/m2. Z 214 analyzovaných žen byla u 47,7 % stanovena diagnóza močové inkontinence jakéhokoliv typu.

Jako optimální diagnostická prahová skóre M-ISI se ukázaly následující hodnoty:

  •  skóre dílčí domény stresové inkontinence ≥ 3 (plocha pod křivkou [AUC] = 0,79);
  •  skóre dílčí domény urgentní inkontinence ≥ 5 (AUC = 0,88);
  •  celkové skóre ≥ 7 (AUC = 0,89).

Senzitivita a specificita těchto diagnostických prahů dotazníku M-ISI dosahovaly 77, resp. 73 % pro stresovou, 86, resp. 76 % pro urgentní a 84, resp. 75 % pro celkovou inkontinenci.

Validita a dostupnost testu

Michiganský index symptomů inkontinence (M-ISI) může být využíván jako screeningový test klinicky významné močové inkontinence s dobrou senzitivitou i specificitou u žen ve věku 35 až 64 let. Dotazník v anglické verzi je jako součást původní publikace (Suskind et al., 2014) dostupný zdarma na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23945994.

(luko)

Zdroje:
1. Suskind A. M., Dunn R. L., Morgan D. M. et al. The Michigan Incontinence Symptom Index (M-ISI): a clinical measure for type, severity, and bother related to urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2014; 33 (7): 1128–1134, doi: 10.1002/nau.22468.
2. Suskind A. M., Dunn R. L., Morgan D. M. et al. A screening tool for clinically relevant urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2015; 34 (4): 332–335, doi: 10.1002/nau.22564.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se