Inkontinence v poporodním období: Studie potvrzují účinnost posilování svalů pánevního dna

20. 9. 2018

V periodiku Revista Brasileira de Enfermagem byl zveřejněn systematický přehled randomizovaných kontrolovaných studií zaměřených na hodnocení účinnosti cvičení na posílení svalů pánevního dna coby léčby a prevence stresové inkontinence po porodu.

Inzerce

Úvod

Močová inkontinence postihuje až 75 % žen v těhotenství a po porodu přetrvává u více než 37 % žen. Jedná se většinou o přechodnou situaci, pokud ovšem potíže přetrvávají déle než 3 měsíce, má močová inkontinence tendenci stát se dlouhodobějším problémem.

Cílem prezentované práce bylo vyhodnotit účinnost opatření doporučovaných k prevenci inkontinence, přičemž autoři vycházeli z poznatků studií vyhledaných v databázích Medline, Cochrane, Scopus a Virtual Library on Health.

Posilování pánevního svalstva a inkontinence – vybrané studie

Ve všech 6 vybraných studiích figurovalo jako hlavní způsob léčby a prevence močové inkontinence cvičení na posílení svalů pánevního dna. Ve 3 studiích bylo cvičení doplněno tréninkem močového měchýře. Jednotlivé vzorky čítaly od 40 do 1800 žen a délka tréninkového programu se pohybovala od 4 do 8 týdnů. Kontroly probíhaly v různých intervalech, nejdelší byl 12 měsíců po porodu.

Cvičení bylo zahájeno nejdříve 24 hodin po porodu a nejpozději 40 dní po narození dítěte. Obvyklá frekvence cvičení byla 3× denně, v některých studiích byla nastavena zcela individuálně a ženy měly praktikovat cviky na posílení pánevního dna, kdykoliv si na ně vzpomněly. Další variantou bylo cvičení 2× týdně po dobu 40 minut.

Cvičení mělo různou formu a spočívalo například v rychlých stazích pánevního svalstva, které trvají přibližně dvě vteřiny, nebo naopak probíhalo v pomalém tempu. To znamená vědomé svalové kontrakce v maximální intenzitě, jež trvají až 10 vteřin.

Zapojení žen do cvičebního programu probíhalo různými způsoby – jednalo se o ústní či písemné instrukce, vedené cvičební lekce, individuální instruktáž či domácí cvičební program.

Potvrzení významu cvičení

Výsledky analyzovaných studií dokládají účinnost cviků na posílení pánevního dna, které přispívají k prevenci inkontinence jak bezprostředně po porodu, tak později v poporodním období. Efektivita intervencí byla hodnocena objektivně pomocí měření síly svalstva perineometrem a metodou pad test (měření úniku moči zvážením inkontinenční pomůcky použité při předem definované fyzické zátěži) i subjektivně na základě palpačního vyšetření a pozorování projevů inkontinence.

Přestože v největší ze zahrnutých studií nebyl mezi ženami z cvičící a kontrolní skupiny pozorován zásadní rozdíl přímo v závažnosti inkontinence, ženy z intervenční skupiny udávaly po 3 měsících cvičení méně bolesti v perineální oblasti a lepší psychickou kondici než ženy z kontrolní skupiny.

V jiné sledované studii se 198 účastnicemi se prokázalo, že posilování svalů pánevního dna zlepšilo sílu svalstva jak v krátkodobém horizontu 16 týdnů po porodu, tak po 12 měsících. Intervenční skupina dosáhla lepších výsledků také v rámci pad testu, který prokázal u cvičících žen menší únik moči. Obdobně pozitivní výsledky vyplynuly i z dalších sledovaných studií.

Shrnutí a závěr

Předložená zjištění dokládají, že posilování svalů pánevního dna po porodu zvyšuje svalový tonus, snižuje výskyt močové poporodní inkontinence a lze ho považovat i za účinný způsob prevence inkontinence. Pozitivní výsledky cvičení se dostavují jak při zahájení posilování svalstva bezprostředně po porodu, tak s větším časovým odstupem.

Cvičení je konzervativní léčbou první volby a je vhodné ho doplnit také o trénink močového měchýře a řádnou edukaci pacientek na téma inkontinence, případně o doporučení vhodných režimových opatření.

(pak)

Zdroj: Saboia D. M., Bezerra K. C., Vasconcelos Neto J. A. et al. The effectiveness of post-partum interventions to prevent urinary incontinence: a systematic review. Rev Bras Enferm 2018; 71 (Suppl. 3): 1460–1468, doi: 10.1590/0034-7167-2017-0338.

Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se