Multiparametrická magnetická rezonance v predikci vývoje karcinomu prostaty s nízkým rizikem

4. 6. 2020

Čerstvě publikovaná práce ukázala využitelnost zobrazení pomocí multiparametrické magnetické rezonance (mpMRI) a jeho interpretace pomocí PI-RADS verze 2 (Prostate Imaging Reporting and Data System) v predikci nepříznivého stavu onemocnění u pacientů s karcinomem prostaty, u nichž je vhodná aktivní surveillance.

Hodnocená data

Analyzovaná byla zdravotní dokumentace pacientů, kteří podstoupili mpMRI před radikální prostatektomií v letech 2014–2018. Určeno u nich bylo skóre PI-RADS v2 ve 12 oblastech prostaty. Všichni splňovali mezinárodní kritéria pro aktivní surveillance karcinomu prostaty (PRIAS − Prostate Cancer Research International AS): Gleasonovo skóre (GS) dle biopsie tenkou jehlou ≤ 6, prostatický specifický antigen (PSA) ≤ 10 ng/ml, denzita PSA < 0,2 ng/ml/ml, klinické stadium T1c či T2 a ≤ 2 pozitivní bioptické vzorky).

Pacienti byli rozděleni do 3 skupin dle prognostického stadia AJCC:

  1. stadium I – patologické stadium T2 a GS 6,
  2. stadium IIB – T2 a GS 3+4
  3. stadium ≥ IIC – T3 nebo GS ≥ 4+3

Výsledky

Zařazeno bylo 376 pacientů, z nichž bylo 48,9 % ve stadiu I, 34,3 % ve stadiu IIB a 16,8 ve stadiu IIC–III. Pacienti se stadiem ≥ IIC byli starší a měli vyšší denzitu PSA. Byly u nich častěji zjištěny léze se skóre PI-RADS 5. Multivariační analýza ukázala, že nezávislým prediktorem nepříznivého stavu onemocnění byly ≥ 2 léze se skóre PI-RADS 5. Poměr rizik (HR) v porovnání s pacienty se stadiem I činil pro stadium IIB 3,612 (p < 0,001) a pro stadium IIC–III 6,562 (p < 0,001). Skóre PI-RADS ≥ 4 bylo prediktorem pouze pro stadium IIB (HR 2,387; p = 0,01)

Závěr

Multiparametrická magnetická rezonance umožňuje identifikovat pacienty s karcinomem prostaty s nízkým rizikem, u nichž je vhodné zvážit cílenou biopsii nebo radikální prostatektomii.

(zza)

Zdroj: Kim H., Pak S., Park K. J. et al. Utility of multiparametric magnetic resonance imaging with PI-RADS, version 2, in patients with prostate cancer eligible for active surveillance: which radiologic characteristics can Predict unfavorable disease? Clin Genitourin Cancer 2020 Feb; 18 (1): 50−55, doi: 10.1016/j.clgc.2019.09.018.Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se