Rozvoj imunitní trombocytopenie v důsledku prodělaného onemocnění COVID-19

5. 10. 2022

Imunitní trombocytopenie (ITP) rozvíjející se sekundárně k onemocnění COVID-19 je v klinické praxi zcela novou zkušeností. Stručný souhrn na toto téma popisující incidenci a odpověď na léčbu loni publikovali autoři z Clevelandu.

Souvislost ITP a COVID-19

Imunitní trombocytopenie je získané onemocnění, pro něž je typická trombocytopenie spojená s přítomností protilátek proti krevním destičkám. Příčiny ITP mohou být různé včetně různých infekcí. Jako jedna z příčin spojených s ITP je nově popsáno také recentně rozpoznané infekční onemocnění COVID-19. Zejména v případě jeho těžkého průběhu je popisovaná cytokinová bouře a produkce řady autoprotilátek.

Zkušenost z jednoho pracoviště

Lékaři z Cleveland Clinic publikovali své sdělení týkající se 11 pacientů, u nichž se rozvinula ITP, z 3255 léčených případů COVID-19. Jednalo se tedy o 0,34 % všech léčených v této skupině, z nichž 63,6 % tvořili muži a medián věku činil 63 let. Medián času od stanovení diagnózy COVID-19 do začátku projevů ITP byl 10 dnů, u 2 pacientů tomu však bylo po 1 měsíci od prvních symptomů COVID-19, a v 1 případě dokonce až po téměř 4 měsících.

Krvácení bylo pozorováno u 7 nemocných. Klinicky závažné krvácení bylo zaznamenáno pouze u 1 nemocného s ITP. Žádný nemocný nerozvinul krvácení během terapeutického podávání heparinu. U většiny nemocných byla účinná standardní terapie 1. linie – kortikoidy a intravenózní imunoglobuliny (IVIG).

Kompletní remise bylo dosaženo u 5 pacientů a odpověď na léčbu u 3. Medián regenerace trombocytů činil 4 dny (rozmezí 2−7). U 3 pacientů byl v následujícím průběhu terapie podán agonista receptoru pro trombopoetin (TPO-RA), u 1 pro relaps po dosažení remise. 2 pacienti neodpověděli na léčbu a oba zemřeli, byť krvácení nebylo příčinou úmrtí.

Závěr

Dle této publikované zkušenosti se ITP v terénu COVID-19 obvykle rozvíjí po prvním týdnu trvání symptomů. Většina nemocných má mírné krvácivé projevy. Standardní terapii v této situaci představují glukokortikoidy a IVIG, odpověď na léčbu je velmi dobrá. Roli moderních přípravků ze skupiny TPO-RA v této indikaci je ještě potřeba dále prozkoumat.

(eza)

Zdroj: Kewan T., Gunaratne T. N., Mushtaq K. et al. Outcomes and management of immune thrombocytopenia secondary to COVID-19: Cleveland Clinic experience. Transfusion 2021 Jul; 61 (7): 2014−2018, doi: 10.1111/trf.16368.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Partneři sekce
amgen_aktualni

Nejnovější kurzy
Možnosti léčby časné imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se