Idiopatická trombocytopenická purpura při infekci SARS-CoV-2

27. 10. 2020

Dosud bylo v literatuře publikováno 45 případů idiopatické (autoimunitní) trombocytopenické purpury (ITP) u osob s prokázanou infekcí virem SARS-CoV-2. V září 2020 potom vyšlo review shrnující klinický profil a výsledky léčby ITP u těchto jedinců.

Idiopatická trombocytopenická purpura

ITP je definována jako počet trombocytů < 100 × 109/l. Obvykle se projevuje petechiemi a purpurovou vyrážkou. U řady pacientů s ITP nedochází ke krvácení. ITP byla popsaná po některých virových infekcích – hepatitidě B a C, cytomegaloviru, varicella zoster nebo HIV a nově také SARS-CoV-2.

Charakteristika souboru pacientů

Ze 45 případů ITP u osob se zjištěnou přítomnosti SARS-CoV-2 bylo 58 % mužů. Medián jejich věku činil 62 let. Pouze 3 pacienti (7 %) spadali do pediatrické populace. 71 % bylo starších 50 let a většina měla různé komorbidity. V 1 případě se jednalo o těhotnou ženu. 75 % nemocných z této skupiny mělo středně těžký až těžký průběh onemocnění COVID-19, 18 % mělo průběh mírný a 7 % pacientů bylo asymptomatických. ITP byla zjištěna v mediánu 13 dní po stanovení diagnózy COVID-19, ve 21,5 % případů dokonce po zotavení z této infekce.

Projevy ITP

U 31 % pacientů nebyly v době stanovení diagnózy přítomné žádné známky krvácení. Polovina pacientů měla petechie/purpuru/ekchymózu, dále se objevila epistaxe a u 4 pacientů intrakraniální krvácení, které bylo v 1 případě fatální. U 1 pacienta byl diagnostikován sekundární Evansův syndrom (průvodně hemolytická anémie s nově přidruženým obrazem ITP).

Průběh léčby

Dobré klinické odpovědi bylo dosaženo při krátkodobém podávání glukokortikoidů a i.v. imunoglobulinů, s jedinou výjimkou pozdní odpovědi. Jako léčba 2. linie bylo v několika případech popsáno podání agonisty receptoru pro trombopoetin, a to bez nežádoucích příhod. Pozorovány byly 4 relapsy ITP.

Závěr

Po infekci SARS-CoV-2 se může rozvinout ITP. Při stanovení této infekce jakožto příčiny je potřebný systematický přístup s vyloučením několika dalších faktorů a stavů, které by mohly trombocytopenii vyvolat. ITP související s COVID-19 se vyskytla převážně u starších osob a u pacientů se středně těžkým až těžkým průběhem onemocnění. Vzhledem k několika případům ITP u asymptomatické infekce SARS-CoV-2 je třeba pacienty s ITP bez onemocnění COVID-19 v anamnéze na tuto infekci testovat. Autoři upozorňují, že se ITP může objevit rovněž až po zotavení z infekčního onemocnění.

(zza)

Zdroj: Bhattacharjee S., Mainak Banerjee M. Immune thrombocytopenia secondary to COVID-19: a systematic review. SN Compr Clin Med 2020 Sep 19: 1–11, doi: 10.1007/s42399-020-00521-8 [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se