Fyziologický a klinický účinek romiplostimu v léčbě ITP

11. 10. 2021

Romiplostim v terapie imunitní trombocytopenie (ITP) prokázal bezpečnost a příslib dlouhotrvající remise, jež u řady dětských i dospělých nemocných umožní vysazení léčby a udržení stavu bez potřeby další farmakoterapie.

Trombopoetin a efekt jeho agonistů

Trombopoetin (TPO) hraje klíčovou roli v produkci krevních destiček, ale i v dalších hematopoetických cestách. Agonisté receptoru TPO (TPO-RA), zavedení do praxe jako jedna z nejrecentnějších modalit léčby ITP, vedou ke zvýšené produkci trombocytů a mohou pomoci docílit snížení potřeby další medikace v managementu této choroby.

Vývoj první generace léčiv na bázi TPO-RA byl předčasně ukončen z důvodu vzniku neutralizačních protilátek při jejich aplikaci, což způsobilo zkříženou reakci s endogenním TPO. Druhá generace TPO-RA, zahrnující také romiplostim, již riziko vzniku neutralizačních protilátek významně minimalizuje.

Mechanismus působení romiplostimu

Romiplostim obsahuje 4 TPO-R vázající domény s vysokou afinitou pro TPO-R a jednu doménu Fc. Nemá homogenní sekvenci s endogenním TPO. Romiplostim se váže a aktivuje TPO-R na megakaryocytech jakožto prekurzorech trombocytů v kostní dřeni. Váže se stejným způsobem jako endogenní TPO a může vytlačit TPO z receptoru. Spouští řadu aktivačních cest jako TPO, což vede k setrvalému zvýšení počtu trombocytů a lepší prognóze takto léčených pacientů.

Preklinická i klinická data také svědčí pro imunomodulační efekt romiplostimu. Jedna studie na myších naznačila možnost, že romiplostim nejen zvyšuje počet trombocytů, ale také snižuje hladiny protidestičkových protilátek. U lidí potom bylo in vitro ukázáno, že v případě chronické ITP romiplostim zlepšuje funkci T-regulačních lymfocytů (Tregs). Další možností je efekt zprostředkovaný Fc regionem molekuly, což může přispět k imunitní odpovědi.

Dosažení setrvalé odpovědi 

Velké množství dat z klinických studií prokazuje bezpečnost a účinnost romiplostimu z hlediska zvýšení počtu trombocytů u dospělých i dětí. Řada pacientů také dosáhla setrvalé odpovědi co do počtu trombocytů i po přerušení léčby romiplostimem. Podávání romiplostimu tedy nutně neznamená dlouhodobou či doživotní terapii, která by nemohla být přerušena. Naopak, u významného podílu pacientů dosahujících dobré odpovědi může být nakonec vysazena a tito nemocní zůstávají dále bez léčby.

I když byla původní data získána ze studií týkajících se nemocných s chronickou ITP, recentní poznatky potvrzují účinnost romiplostimu rovněž u nemocných s nově diagnostikovanou (do 3 měsíců) či perzistující (3−12 měsíců) ITP, pokud nedošlo k odpovědi na kortikoidy.

(eza)

Zdroj: Bussel J. B., Soff G., Balduzzi A. et al. A review of romiplostim mechanism of action and clinical applicability. Drug Des Devel Ther 2021; 15: 2243–2268, doi: 10.2147/DDDT.S299591.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se