Sevelamer je nákladově efektivní variantou léčby hyperfosfatémie u nově dialyzovaných pacientů ve srovnání s terapií kalcium-karbonátem

9. 11. 2016

Nedávná multicentrická randomizovaná otevřená studie INDEPENDENT ukázala, že sevelamer ve srovnání s kalcium-karbonátem zlepšuje přežití u nově dialyzovaných pacientů. Cílem práce publikované v Journal of Nephrology bylo zhodnotit nákladovou efektivitu léčby sevelamerem ve srovnání s kalcium-karbonátem na základě dat z této studie.

Metodika

Byla využita data ze studie INDEPENDENT, do analýzy nákladové efektivity byli zahrnuti nově dialyzovaní dospělí pacienti z Itálie, uvažován byl časový horizont 3 let. V rámci analýzy byl sevelamer srovnáván s léčbou kalcium-karbonátem, cena dialýzy nebyla v rozvaze zahrnuta.

Hodnoceny byly celková délka života, celkové náklady a náklady na získaný rok života. K odhadu intervalů spolehlivosti délky života, nákladů, nákladové efektivity a křivky akceptovatelné nákladové efektivity byla použita metoda bootstrap.

Výsledky

Sevelamer byl ve srovnání s kalcium-karbonátem spojen s prodloužením života o 0,26 roku během 3 let sledování. Celková cena léků byla u sevelameru o 3 282 eur vyšší než u kalcium-karbonátu, zatímco celkové náklady na hospitalizace byly u sevelameru naopak o 2 020 eur nižší než u kalcium-karbonátu. Celkové náklady na léčbu sevelamerem byly oproti kalcium-karbonátu tedy o 1 262 eur vyšší, což odpovídá ceně 4 897 euro za jeden získaný rok života. Analýza metodou bootstrap ukázala, že sevelamer byl ve srovnání s kalcium-karbonátem nákladově efektivní v 99,4 % z 10 000 modelací, pokud byla akceptovatelná finanční hranice na jeden získaný rok života stanovena na 20 000 eur. 

Limitací této studie je, že informace o hospitalizacích zařazených pacientů byly zjišťovány retrospektivně, protože v rámci studie INDEPENDENT sledovány nebyly. V analýze rovněž nebyl brán ohled na kvalitu života pacientů a hodnocení jejich zdravotního stavu.

Závěr

Sevelamer je podle italských dat nákladově efektivní variantou kalcium-karbonátu v 1. linii léčby hyperfosfatémie u nově dialyzovaných pacientů.

(epa)

Zdroj: Ruggeri M., Bellasi A., Cipriani F. et al. Sevelamer is cost effective versus calcium carbonate for the first-line treatment of hyperphosphatemia in new patients to hemodialysis: a patient-level economic evaluation of the INDEPENDENT-HD study. J Nephrol 2015 Oct; 28 (5): 593−602, doi: 10.1007/s40620-014-0122-8.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se