Příznivé účinky sevelameru na kardiovaskulární rizikové faktory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

10. 9. 2016

Sevelamer prostřednictvím svých pleiotropních účinků příznivě ovlivňuje funkci endotelu a snižuje mortalitu pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD).

Poškození endotelu u pacientů s CKD

Chronické onemocnění ledvin (CKD) mnohonásobně zvyšuje kardiovaskulární riziko pacientů, a to ještě více než diabetes nebo hypertenze. Pacienti s 5. stupněm CKD (terminální selhání ledvin, ESRD − end stage renal disease) mají proti běžné populaci 10−20násobně vyšší riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Kardiovaskulární následky CKD a ESRD vznikají na podkladě endotelové dysfunkce. Na poškození endotelu se u těchto pacientů podílí řada faktorů, především uremické toxiny, hyperfosfatémie, hyperurikémie, reaktivní formy kyslíku nebo produkty pokročilé glykace (AGEs − advanced glycation end products).

Nekalciové vazače fosfátů v léčbě hyperfosfatémie

Sevelamer je nekalciový vazač fosfátů, který se neabsorbuje z trávicího traktu. Používá se pro léčbu hyperfosfatémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a u dialyzovaných osob. Bylo zjištěno, že sevelamer snižuje také absorpci AGEs, bakteriálních toxinů a žlučových kyselin, což má za následek snížení zánětlivých, oxidačních a aterogenních procesů.

Několik studií také ukázalo, že na rozdíl od kalciových vazačů vede podávání nekalciových vazačů fosfátů k menšímu rozvoji vaskulárních kalcifikací. Podávání sevelameru pacientům ve 2.−4. stadiu CKD významně snižovalo hladiny glykovaného hemoglobinu, AGEs, fibroblastového růstového faktoru 23 (FGF-23), kyseliny močové a celkového a LDL cholesterolu, došlo ke snížení zánětlivých markerů a zvýšení obrany proti AGEs. Snížení cirkulujícího FGF-23 naznačuje, že sevelamer může snižovat riziko hypertrofie levé komory. Studie také ukázaly, že sevelamer u pacientů s CKD zvyšuje dilataci tepny zprostředkovanou průtokem (FMD − flow-mediated dilatation), a má tedy příznivý vliv na funkci endotelu.

Studie INDEPENDENT

Ve studii INDEPENDENT-CKD, která po dobu 36 měsíců porovnávala predialyzační podávání sevelameru a kalcium-karbonátu, bylo zjištěno, že pouze sevelamer snižoval celkovou mortalitu. Studie INDEPENDENT-HD trvající 24 měsíců prokázala zlepšené přežívání pacientů, u kterých již byla zahájena dialýza a užívali sevelamer, proti těm, kteří užívali kalcium-karbonát.

Závěr

Sevelamer je podáván pacientům s CKD a ESRD pro léčbu hyperfosfatémie. Má však i řadu dalších účinků, které nejsou zprostředkované vazbou fosfátů ve střevech. Tyto pleiotropní účinky se podílejí na pozitivním vlivu sevelameru na endotel a na snížení mortality pacientů.

(blu)

Zdroj: Rastogi A. Sevelamer revisited: pleiotropic effects on endothelial and cardiovascular risk factors in chronic kidney disease and end-stage renal disease. Ther Adv Cardiovasc Dis 2013 Dec; 7 (6): 322−342.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se