Jak na správnou léčbu omrzlin?

7. 12. 2021

Omrzliny neboli congelatia definujeme jako akutní stav poškození kůže a podkožních tkání působením lokálního chladu, zejména teplotami pod bodem mrazu. Léčba vyžaduje kvalitní ošetření. Správně zvolenou terapií předcházíme komplikacím, kdy může být pacient ohrožen až amputací postižené části. Proces hojení je zdlouhavý a vyžaduje trpělivost pacienta i ošetřujícího lékaře.

Mechanismus vzniku omrzlin

Pokud je organismus vystaven dlouhodobému působení především nízkých teplot, hrozí reálné riziko vzniku omrzlin. Ty však mohou vzniknout i za teplot nad bodem mrazu − zde jsou rizikovými faktory především silný vítr a nadměrná vlhkost vzduchu.

V organismu dochází k vazokonstrikci, kdy postižené místo není krevním oběhem dostatečně zásobováno. Tělo se dlouhodobě snaží udržet termostabilitu, a aby neohrozilo funkci životně důležitých orgánů, sníží nároky na průtok krve v akrálních částech. Jde především o hrot nosu, ucho, oblast lícní kosti, bradu, prsty na rukou a nohou. Právě prsty těla jsou postiženy nejčastěji − na těchto periferních místech dochází k velmi rychlé ztrátě teploty. Platí pravidlo, že všude tam, kde je tenká vrstva tuku a kůže těsně naléhá na šlachy, se jedná o riziková místa.

Klasifikace

Jakého rozsahu postižení defekty v konečném důsledku dosáhnou, závisí na délce působení chladu, celkovém stavu postiženého a na časovém úseku od doby vzniku po poskytnutí první pomoci a následné léčby, zejména rozehřívání postiženého místa. 

Rozlišujeme 4 stupně omrzlin:

  • 1. stupeň – šedobílé zbarvení, ztráta citlivosti, po zahřátí zčervenání, otok a bolest
  • 2. stupeň – pastózní kůže, narůstající otok, tvorba puchýřů
  • 3. stupeň – krvácení do kůže, vznik modročerného zbarvení, nekróza, chlad, u prstů snížení pohyblivosti
  • 4. stupeň – nezvratné zničení tkáně, černohnědé zbarvení, mumifikace, demarkace od zdravého okolí 

Riziko zvané hypotermie

Při dlouhodobém chladu organismu dochází k podchlazení a ke snížení tělesné teploty pod hranici nutnou k fyziologickému fungování těla. Vlivem hypotermie se sníží cirkulace krve v oběhovém systému. Pokud tato situace nastane, zabalíme postiženého do deky a podáme vysokoenergetické potraviny − například čokoládu. 

První pomoc

Správně poskytnutá první pomoc v terénu je zásadní. Postižené místo je nezbytné zahřívat tělesným teplem. Je však kontraindikované tření! Jestliže je následná odborná pomoc v nedohlednu, nepokoušíme se postižená místa zahřívat. Hrozily by fatálnější následky. Jde o závažnou přidruženou komplikaci celkového stavu postiženého. 

Následná léčba

V rámci zdravotnického zařízení pokračujeme v pozvolném rozehřívání v teplé vodě (cca o 40 °C). Do zavedeného intravenózního vstupu kontinuálně podáváme teplé infuzní roztoky. Celkově je snahou zlepšení oběhové činnosti organismu. Je třeba čekat na demarkaci tkáně, kdy se postižení projeví v plném rozsahu. Cílem léčby je také zabránit vzniku infekce.

K omrzlinám 2.−4. stupně se v rámci hojení stavíme jako k chronickým ranám. Je vhodné aplikovat moderní technologie, kdy využíváme vlhké hojení. Převazy provádíme pravidelně podle charakteru rány. Před ošetřením je žádoucí podat analgetika dle ordinace lékaře. Používáme antiseptické krytí s absorpcí hojivých mastí nebo preparáty s obsahem stříbra, které nepřilnou ke spodině rány. Vždy bojujeme proti vzniku infekce a následného septického stavu. V některých případech je z vitální indikace indikovaná amputace postižené části těla. 

(kaše)

Zdroje:
1. Learn first aid for someone who has hypothermia. British Red Cross, 2021. Dostupné na: www.redcross.org.uk/first-aid/learn-first-aid/hypothermia
2. Omrzliny. Léčba rány, 2021. Dostupné na: www.lecbarany.cz/odbornik/diagnozy/omrzlinyŠtítky
Dermatologie Dětská chirurgie Diabetologie Chirurgie cévní Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se