Hydrogelové krytí v lokální léčbě diabetických vředů

12. 12. 2011

Syndrom diabetické nohy, který se projevuje vznikem chronických nehojících se defektů na chodidlech a prstech nohou diabetiků, představuje závažný globální zdravotní problém. Lokální léčba diabetického vředu zaznamenala v posledních letech významný pokrok. Lékaři i pacienti mají na výběr z celé řady moderních terapeutických obvazů, včetně metod vlhkého hojení, které jsou v současné době v lokální léčbě vředu upřednostňovány.

Syndrom diabetické nohy, který se projevuje vznikem chronických nehojících se defektů na chodidlech a prstech nohou diabetiků, představuje závažný globální zdravotní problém. Lokální léčba diabetického vředu zaznamenala v posledních letech významný pokrok. Lékaři i pacienti mají na výběr z celé řady moderních terapeutických obvazů, včetně metod vlhkého hojení, které jsou v současné době v lokální léčbě vředu upřednostňovány. Doposud však chyběl jasný a aktuální přehled důkazů poskytující vodítko k volbě nejvhodnějšího terapeutického krycího materiálu.

Za účelem převedení důkazů do praxe zpracovali autoři publikované práce v rámci systematického přehledu dostupné intervence. Údaje byly čerpány ze specializovaných registrů Cochranovy knihovny a dalších elektronických databází. K bližšímu přezkoumání byly na základě selekčních kritérií vybrány všechny publikované i nepublikované randomizované klinické studie, které srovnávaly účinky hydrogelového krytí s jinými alternativními metodami krytí či absencí krytí při hojení vředů u pacientů s diabetem.

Hydrogely zvyšují šanci na zhojení diabetických vředů

Do přehledové analýzy bylo zahrnuto 5 studií s celkovým počtem 446 účastníků. Metaanalýza tří studií, které srovnávaly použití hydrogelu se standardními metodami obvazového krytí, prokázala signifikantně vyšší úspěšnost zhojení vředu ve prospěch hydrogelu (relativní riziko 1,80; 95% KI 1,27–2,56). Tyto tři studie se však lišily délkou sledování i stupněm závažnosti hodnocených vředů. Další studie srovnávala hydrogelové krytí s larvální terapií, nebyly však zjištěny signifikantní rozdíly v počtu zahojených vředů. Jiná zkoumaná studie srovnávala hydrogel s použitím destičkového růstového faktoru a ani zde nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v účinnosti. Statisticky významné rozdíly v úspěšnosti hojení nebyly dokumentovány rovněž při srovnávání dvou různých obchodních značek hydrogelů. Ve všech případech se jednalo o malé studie s výrazně heterogenními vstupními parametry zatíženými nejasným rizikem systematické chyby.

Přestože jsou závěry přehledu intervence formulovány velmi opatrně, naznačují existenci dostatečně klinicky přesvědčivé evidence favorizující použití hydrogelů oproti základním typům kontaktního krytí v lokální léčbě diabetických vředů. Metody vlhkého hojení přinášejí diabetikům velkou naději na kompletní zhojení defektu, jelikož účinně podporují hojení rány, nedochází k přilepení materiálu ke spodině rány a při převazech není poškozována nově vytvořená tkáň. Proces úspěšného zhojení diabetického vředu vyžaduje rovněž dobrou kompenzaci diabetu a těsnou spolupráci ze strany pacienta.

(hkh)

Zdroj: Dumville J. C., O'Meara S., Deshpande S., Speak K. Hydrogel dressings for healing diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7; 9: CD009101. Review.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se