Hodnocení efektivity suberabsorpčního krytí z pohledu lékařů a pacientů

5. 10. 2022

V Journal of Wound Care byly publikovány výsledky observační studie zabývající se přínosy superabsorpčního krytí Resposorb Super v terapii akutních a chronických ran s vyšší mírou exsudace.

Metodika a průběh studie

Otevřená observační multicentrická studie hodnotila různé parametry superabsorpčního polymerového krytí v péči o rány akutního i chronického charakteru se střední až vyšší intenzitou exsudace u pacientů s různými typy kožních defektů. Hlavním cílem bylo hodnocení absorpčních vlastností daného krytí, které probíhalo po dobu 2 týdnů. Lékaři zaznamenávali subjektivní hodnocení stavu exsudace a dopady terapie na okolí rány. Dále sledovali stav lůžka rány, trajektorii hojení a intenzitu bolesti. Součástí studie bylo i hodnocení superabsorpčního polymerového krytí z pohledu pacientů.

Výsledky

Superabsorpční polymerové krytí získalo při posuzování absorpčních vlastností hodnocení velmi dobré v 83 % případů, jako dobré bylo hodnoceno u 13 % pacientů. Lékaři zapojení do studie uvedli, že by s aplikací tohoto typu krytí u svých pacientů pokračovali i po skončení studie. Superabsorpční krytí podpořilo kvalitní hojení ran a přispělo k menšímu poškození okolí rány. Při hodnocení bolesti byla pozorována menší bolestivost. Pacienti oceňovali zejména přizpůsobivost a komfort, které jim superabsorpční polymerové krytí poskytuje. Tyto vlastnosti se pozitivně promítly také do kvality jejich života.

Subanalýza nákladů ukázala, že ve srovnání s dalšími běžně používanými způsoby krytí je aplikace superabsorpčního polymerového krytí méně finančně nákladná. Snížení nákladů souvisí zejména s frekvencí převazů ran a časem zdravotníků, kteří se převazům musí věnovat. U sledované skupiny 10 pacientů se celkové náklady na péči o ránu snížily o 47 %.

Nákladovou efektivitu superabsorpčního krytí potvrzuje rovněž mezinárodní studie z roku 2020, která uvádí, že toto krytí přináší ve srovnání se standardním krytím úsporu průměrně 222 liber za půlroční péči o 1 pacienta se středně až vysoce exsudativními bércovými vředy. S použitím superabsorpčního krytí se podle výsledků této studie pojí rovněž vyšší míra hojení ran.

Shrnutí a závěr

Obě prezentované práce dokládají, že superabsorpční polymerové krytí je velmi efektivním způsobem péče o rány se střední i vyšší mírou exsudace. Krytí má pozitivní dopady jak na průběh hojení ran, tak na kvalitu kůže v okolí rány a intenzitu bolesti. Jeho předností je rovněž menší finanční zátěž ve srovnání se standardními, běžně užívanými typy krytí.

(pak)

Zdroje:
1. Barrett S., Callaghan R., Chadwick P. et al. An observational study of a superabsorbent polymer dressing evaluated by clinicians and patients. J Wound Care 2018; 27 (2): 91–100, doi: 10.12968/jowc.2018.27.2.91. 
2. Veličković V. M., Chadwick P., Rippon M. G. et al. Cost-effectiveness of superabsorbent wound dressing versus standard of care in patients with moderate-to-highly exuding leg ulcers. J Wound Care 2020; 29 (4): 235–246, doi: 10.12968/jowc.2020.29.4.235.Štítky
Dermatologie Diabetologie Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Dětská chirurgie Chirurgie cévní Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se