Cílená diagnostika a léčba získané hemofilie A − záznam webináře

26. 1. 2023

Získaná hemofilie A je závažné hematologické onemocnění, které se může objevit prakticky kdykoliv v průběhu života, navíc jím na rozdíl od vrozené formy mohou onemocnět i ženy. Jak vlastně tato vzácná, ale život ohrožující choroba vzniká? Jak se projevuje, proč není vždy snadné ji odhalit a u kterých pacientů je třeba být zvýšeně na pozoru? A jaké možnosti léčby nabízí současná medicína? Nejen na tyto otázky jsme hledali odpovědi na lednovém webináři s názvem „Cílená diagnostika a léčba získané hemofilie A“, jehož záznam si nyní můžete poslechnout. Pokud nám zanecháte vzkaz se zpětnou vazbou, zda pro vás byl užitečný z hlediska klinické praxe, budeme rádi.

Pro snazší orientaci najdete podle časů tyto kapitoly: 

11:38: Úvod do problematiky získané hemofilie A a shrnutí léčby
prim. MUDr. Jaromír Gumulec
Do problematiky získané hemofilie typu A (AHA) uvádí ve svém příspěvku zástupce přednosty Kliniky hematoonkologie LF OU a FN Ostrava MUDr. Jaromír Gumulec. Mimo jiné přibližuje, co tato vzácná diagnóza obnáší, jaká je její incidence, jakou skupinu pacientů typicky postihuje. Dále vysvětluje rozdíly mezi idiopatickou a sekundární AHA i důvody, proč je u ní třeba usilovat o časnou diagnostiku. V dalším krátkém vstupu uprostřed webináře překlenuje od teoretické diskuse ke kazuistickém sdělení a na závěr potom shrnuje současné možnosti léčby AHA.

24:56: Laboratorní diagnostika získané hemofilie A
prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., z Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava ve svém podrobném exkurzu osvětluje, proč je tak těžké dospět k diagnóze získané hemofilie typu A (AHA). Upozorňuje zejména na to, že lékaři jiných specializací nepřikládají aktivovanému parciálnímu tromboplastinovému testu (aPTT) takovou důležitost, jakou by si zasloužil, a na možnost diagnózy AHA zapomínají. Na základě dat ze slovenského národního registru pacientů rovněž upřesňuje incidenci tohoto onemocnění. V další části svého sdělení prezentuje doporučené postupy v léčbě AHA a demonstruje některé z nich na případech z vlastní praxe. V neposlední řadě vnáší do této problematiky i rozměr farmakoekonomický, který − ač někdy opomíjen − je nedílnou součásti každodenní praxe.

1:20:20: Kazuistika získané hemofilie A v urologii
MUDr. Kateřina Ryšánková
Z pohledu nehematologa prezentuje problematiku získané hemofilie typu A (AHA) MUDr. Kateřina Ryšánková z Urologické kliniky LF OU a FN Ostrava. V kazuistice zprostředkovává případ své pacientky s tumorem močového měchýře, u níž se postupně vyvinula AHA. Jako komplikovaná se v tomto případě ukázala nejen diagnostika, ale i léčba sekundárního onemocnění, protože endoskopický navigovaný zákrok k odstranění tumoru vedl k velké ranné ploše.

1:42:48: Shrnutí léčby získané hemofilie A
prim. MUDr. Jaromír Gumulec

Jednotlivé prezentace na téma získané hemofilie typu A (AHA) v rámci webináře glosuje doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., ze IV. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Doplňuje důležité postřehy z praxe, například že z hlediska klinické manifestace se AHA typicky neprojevuje krvácením do kloubů, na rozdíl od hemofilie vrozené. Zároveň akcentuje a shrnuje vše podstatné, co ve sděleních kolegů zaznělo − například jak je krvácení při AHA maskováno a potencováno antikoagulační terapií, kterou užívá okolo 5 % pacientů, u nichž je AHA nejčastější (tedy ve věkové skupině 70+).

1:49:58: Diskuse

Zkrácenou informaci o přípravku Feiba najdete zde

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se