Vizualizace koagulačních mechanismů napomohla k lepšímu pochopení poruch krevní srážlivosti

24. 11. 2013

Nové poznatky blíže odhalující hemokoagulační mechanismy, jejichž znalost lze využít v terapii krvácivých poruch, přinesla studie ruských autorů publikovaná v časopise Biophysical Journal.

Nové poznatky blíže odhalující hemokoagulační mechanismy, jejichž znalost lze využít v terapii krvácivých poruch, přinesla studie ruských autorů publikovaná v časopise Biophysical Journal.

Schopnost krevního srážení zabraňuje masivním krevním ztrátám v případě, že v organismu dojde k narušení cévní stěny. Funkční hemokoagulace je iniciována aktivací koagulačních faktorů následkem poranění a vyústí ve zformování fibrinové zátky. Deficience srážecího faktoru XI v případě hemofilie C byla po dlouhou dobu záhadnou příčinou nekontrolovatelného krvácení u takto nemocných, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o jedinou komponentu celého koagulačního komplexu. Vysvětlení nabídly výsledky nedávné ruské studie.

K lepšímu pochopení krevní srážlivosti byla vyvinuta zobrazovací metoda umožňující vizualizaci šíření fibrinové zátky za pomocí monitorování trombinové aktivity. Po naplnění experimentální komůrky krví a spuštění procesu krevního srážení dospěl autor studie Fazoil Ataullakhanov spolu se svým týmem k odhalení doposud neznámých skutečností. Trombin se z místa aktivace propaguje krví v jakýchsi vlnách, a to až do vzdálených lokalit, obdobně jako je tomu v případě elektrických impulzů šířících se v nervovém systému. V případě pacientů s hemofilií C k tvorbě těchto vln nedochází. Počítačové simulace dále odhalily, že faktor XI je kruciální k šíření vlnění do větší vzdálenosti od místa aktivace, čili nezbytný v procesu zástavy krvácení v případě velkých ran.

Výsledky studie napovídají, proč se u nemocných s hemofilií C vyskytují závažné krvácivé komplikace v případě velkých poranění či chirurgických zákroků a u malých ran probíhá zástava krvácení bez větších potíží.

Zdroj: Press C. Uncovering Reasons For Severe Bleeding In Hemophilia. Medical News Today, November 2012. Retrieved from www.medicalnewstoday.com.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se