Rizikové faktory pro rozvoj inhibitorů u dětí s hemofilií – výsledky kohortové studie

31. 12. 2013

Mezi diskutované rizikové faktory pro rozvoj vysokého titru inhibitoru u pacientů s hemofilií A patří vysoké dávky substituční léčby faktorem VIII (FVIII) a podávání rekombinantního FVIII.

Cílem studie německých a izraelských lékařů bylo vyhodnotit zmíněné rizikové faktory pro rozvoj vysokého titru inhibitoru u dětí s hemofilií A, jejichž bazální aktivita FVIII je ≤ 2 %.

Metodika studie

Do kohortové studie bylo zařazeno 228 nově diagnostikovaných pacientů, kteří byli sledováni 200 dní od stanovení diagnózy. Byla sledována doba bez rozvoje inhibitoru a relativní riziko (HR – hazard ratio). Pro interval spolehlivosti (CI) byl zvolen koeficient 95 %.

Data byla hodnocena s ohledem na typ podávaného koncentrátu faktoru VIII, střední výši jedné dávky během prvních tří měsíců léčby, přítomnost rizikových genetických mutací, „intenzivní momenty v léčbě“ a „rok narození“ (proměnná zohledňující rozdílné přístupy k léčbě). 

Závěry studie

K rozvoji vysokého titru inhibitoru došlo u 71 z 288 dětí (24,7 %). Multivariantní analýza prokázala značný vliv na rozvoj vysokého titru inhibitoru u následujících proměnných: „rok narození“, přítomnost rizikových mutací (HR/CI: 2,37/1,40–3,99), podaná dávka faktoru VIII (HR/CI: 1,05/1,04–1,07) a první podání faktoru VIII před dosažením tří měsíců věku. Riziko vzniku inhibitoru bylo obdobné u rekombinantních i plazmatických derivátů faktoru VIII. 

Děti se zvýšeným rizikem rozvoje inhibitoru by měly být léčeny velmi obezřetně a měl by být zvolen režim s nízkými dávkami, přizpůsobený individuálnímu pacientovi a situacím, při kterých dojde ke krvácení.

(hak) 

Zdroj: Halimeh S., et al. Risk Factors for High-Titer Inhibitor Development in Children with Hemophilia A: Results of a Cohort Study. BioMed Research International 2013, Article ID 901975, 7 pages, 2013; doi: 10.1155/2013/901975 Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se