Profylaxe EHL preparáty FVIII přináší zlepšení klinických i farmakokinetických výsledků

8. 8. 2022

Čerstvě publikovaná studie z reálné klinické praxe ze Španělska přibližuje zkušenost s převedením pacientů s hemofilií A v rámci profylaxe z preparátů o standardním poločasu na novější přípravky s prodlouženým poločasem eliminace.

Úvod

Standardem péče pro nemocné s těžkou formou hemofilie A či s krvácivými projevy je profylaxe koncentrátem koagulačního faktoru VIII (FVIII). Profylaxe snižuje riziko krvácení, a tím také kloubního poškození, které jinak typicky provází středně těžkou a těžkou formu tohoto onemocnění. Dlouhodobě byla profylaxe nastavována v závislosti na tělesné hmotnosti, v posledních dvou dekádách se prosazuje řízení dle farmakokinetiky (PK). Dávkování profylaxe by tak mělo reflektovat rovněž individuální PK vlastnosti daného koncentrátu u daného nemocného.

Před několika lety byly představeny nové, technologicky modifikované formy FVIII, jež mají prodloužený biologický poločas. Nejčastěji se k modifikaci používá pegylace (PEG) či fúze s Fc fragmentem imunoglobulinu. Tyto tzv. EHL (extended half life) přípravky mají umožnit snížení frekvence podávání léků, omezit zatížení spojené s častým intravenózním podáváním, zlepšit compliance a případně umožnit dosažení vyšších plazmatických hladin FVIII, zejména tzv. trough (údolní) hladiny − tj. minimálních hodnot měřených v době před podáním další plánované dávky.

Metodika studie

Práce španělských autorů předkládá srovnání profylaktické léčby řízené výsledky PK, a to jak původními preparáty o standardním poločasu (SHL), tak u stejných pacientů přípravky EHL, na které byli převedeni. Jedná se o data získaná z rutinní klinické praxe sbíraná v rámci otevřené observační průřezové multicentrické prospektivní studie, jež probíhala celkem 2 roky. V prvním roce byla hodnocena původní léčba preparáty SHL a ve druhém roce výsledky terapie po převedení na EHL se zaměřením na spotřebu FVIII, roční míru krvácení (ABR) a roční míru kloubního krvácení (AJBR). K výpočtu PK parametrů u jednotlivých pacientů byl použita webová platforma WAPPS-Hemo, akademický projekt kalkulující PK vlastnosti FVIII, a to bez ohledu na použitý koncentrát FVIII.

Výsledky

Zařazeno bylo 75 pacientů s mediánem věku 26 let. Po převedení na EHL bylo pozorováno snížení frekvence infuzí za týden o jednu třetinu a pokles týdenní dávky o 20,4 %. To vedlo k ušetření 39,1 infuze na pacienta a rok.

Při podávání EHL bylo pozorováno signifikantní zlepšení ve všech sledovaných PK parametrech – poměr biologických poločasů činil průměrně 1,5 a poměr ploch pod křivkou (AUC) 1,9. Také bylo pozorováno významné snížení mediánu ABR (2,0 vs. 0,0), AJBR (1,0 vs. 0,0) a výskytu tzv. cílových kloubů (tj. kloubů s ≥ 3 krváceními v posledních 6 měsících). Počet pacientů s nulovým výskytem krvácení se zvýšil (27,4 % na SHL vs. 54,8 % na EHL), stejně tak i počet pacientů s nulovým výskytem kloubního krvácení (42,5 vs. 72,6 %). U skupiny pacientů do 12 let i u starší věkové skupiny bylo pozorováno stejné zlepšení.

Autoři neprokázali rozdíly v PK parametrech mezi jednotlivými EHL produkty, ale nižší AJBR byla spojená s pegylovanými produkty.

Závěr

Autoři této studie z reálné klinické praxe ukázali, že převedení pacientů s těžkou hemofilií v rámci profylaktické léčby na EHL preparáty FVIII vedlo k signifikantnímu zlepšení PK parametrů a stejně tak i klinických parametrů (snížení míry krvácení, zátěže spojené s intravenózní aplikací). Byla pozorována také nižší spotřeba FVIII.

(eza)

Zdroj: Megías-Vericat J. E., Bonanad Boix S., Berrueco Moreno R. et al. Pharmacokinetic and clinical improvements after PK-guided switch from standard half-life to extended half-life factor VIII products. Thromb Res 2022 Aug; 216: 35−42, doi: 10.1016/j.thromres.2022.06.001.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se