Profylaxe a farmakokinetický profil: efektivita MyPKFiT

9. 1. 2019

Španělští autoři hodnotili dopad používání pomůcky myPKFiT v rutinní praxi s ohledem na spotřebu FVIII a na klinické výsledky.

Úvod

Profylaxe s pravidelným podáváním koncentrátu faktoru VIII (FVIII) je zlatým standardem péče o hemofiliky A s těžkou formou nemoci. Použití farmakokinetických faktorů je postupně stále více implementováno do léčby v rutinní klinické praxi. myPKFiT je medicínská pomůcka s on-line rozhraním, která umožňuje autorizovaným uživatelům simulovat dávkovací režim u pacientů a získat farmakokinetické profily. Tato metoda je založena na omezeném počtu odběrů krve u pacientů.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 36 pacientů s těžkou formou hemofilie A, kteří byli léčeni ve 3 velkých centrech a všichni dostávali profylaxi s rFVIII Advate. Úprava dávkování byla založena na farmakokinetických parametrech získaných pomocí myPKFiT, na klinických údajích o stavu kloubů a relativním riziku spojeném s fyzickou aktivitou pacienta a dále na krvácivém fenotypu. Zaznamenány byly mimo jiné údaje o roční míře krvácení (ABR), roční míře kloubního krvácení (AJBR) a roční spotřebě FVIII před úpravou dávky a po ní (12 měsíců před a 12 měsíců po).

Výsledky

Celkově došlo v celé skupině po úpravě dávkování profylaxe k signifikantnímu snížení ABR a AJBR (−2,2 ± 1,3; p = 0,018, resp. −1,9 ± 1,2; p = 0,012). Obdobný trend byl pozorován i ve skupině pacientů starších 15 let (−2,6 ± 1,4; p = 0,011, resp. −2,0 ± 1,2; p = 0,005).

Úprava dávky měla vliv na individuální spotřebu FVIII u většiny pacientů. Bylo pozorováno snížení roční spotřeby u 18 pacientů a zvýšení u 14. Nebyl pozorován signifikantní vliv na průměrné množství spotřebovaných jednotek v roce před úpravou a po úpravě profylaxe dle myPKFiT.

Závěr

Tyto výsledky naznačují, že profylaxe vedená dle farmakokinetických profilů při použití pomůcky myPKFiT zlepšuje klinické výsledky a optimalizuje spotřebu FVIII. Personalizovaný přístup může vést ke snížení míry krvácení a to i bez signifikantního zvýšení celkových finančních nákladů.

(eza)

Zdroj: Mingot-Castellano M. E., Parra R., Nunez R., Martorell M. Improvement in clinical outcomes and replacement factor VIII use in patients with haemophilia A after factor VIII pharmacokinetic-guided prophylaxis based on Bayesian models with myPKFiT. Haemophilia 2018 Sep; 24 (5): e338−e343, doi: 10.1111/hae.13540.

Navštivte také webové stránky www.hemofilie.cz.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se