Produkty s prodlouženým poločasem − otázky a odpovědi k jejich bezpečnosti a účinnosti

1. 2. 2019

Velkou naději v léčbě hemofilie vzbudily faktory s prodlouženým poločasem, jež nabízejí lékařům možnost lépe přizpůsobovat léčbu potřebám pacientů. Předběžná data naznačují, že tato léčiva také mohou vykazovat lepší výsledky imunotoleranční léčby u pacientů s inhibitorem.

V čem spočívá technologie EHL?

Poločas standardních dostupných produktů faktoru VIII (FVIII) činí 10−12 hodin, u faktoru IX (FIX) 16−18 hodin. Pro efektivní profylaxi si musejí pacienti s těžkými formami hemofilie aplikovat injekce 2−3× týdně s cílem udržet hladiny faktorů nad 1 %. Bylo vyvinuto několik technologií, jež mají prodloužit poločas faktorů (tzv. produkty s prodlouženým poločasem, EHL − extended half-life). Tyto technologie zahrnují pegylaci nebo fúzi s IgG či albuminem, popřípadě modifikace proteinů.

Jsou EHL produkty lepší?

EHL-rFIX produkty umožnily snížit frekvenci podávání infuzí z 2× týdně na 1× za 10−14 dnů. Nicméně u EHL-FVIII produktů bylo prokázáno snížení frekvence infuzí ze zhruba 3× týdně na zhruba 2× týdně. Nadále probíhá výzkum s cílem objasnit, proč u EHL-FVIII úprava poločasu nevedla k dramatickým klinickým změnám. Teorie berou do úvahy například roli von Willebrandova faktoru, jenž může přispívat ke clearance FVIII. Z klinického hlediska nicméně EHL produkty nabízejí lékařům možnost lépe přizpůsobovat léčbu potřebám pacientů v závislosti na jejich aktivitě.

Jsou EHL produkty bezpečnější?

Zda jsou EHL produkty z hlediska imunogenity bezpečnější než dosud známé produkty se standardním poločasem, zůstává nezodpovězenou otázkou. Dostupná data, zejména od již dříve léčených pacientů, naznačují, že imunitní profil EHL produktů je stejný jako u rekombinantních produktů se standardním poločasem, ne-li lepší. Nejsou k dispozici data porovnávající rekombinantní EHL produkty s produkty faktorů připravených z plazmy.

Je přechod na EHL produkty bezpečný?

Zatím nemáme k dispozici výsledky randomizovaných studií ukazující, zda přechod z jednoho produktu na druhý změní riziko tvorby inhibitoru. EHL produkty mohou vést ke zlepšení compliance pacientů s ohledem na snížení frekvence injekcí. Data o riziku tvorby inhibitorů musejí být teprve vyhodnocena.

Předběžné údaje také naznačují, že EHL produkty mohou vykazovat lepší výsledky, pokud jde o imunotoleranční léčbu u pacientů s inhibitorem, a to jak v 1. linii, tak i v liniích následujících.

(eza)

Zdroj: Arruda V. R., Doshi B. S., Samelson-Jones B. J. Emerging thrapies for hemophilia: controversies and unanswered questions. F1000Res 2018 Apr 24; 7, pii: F1000 Faculty Rev-489, doi: 10.12688/f1000research.12491.1.

Navštivte také webové stránky www.hemofilie.cz.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Získaná hemofilie A
Autoři: doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se