Podání aPCC jako prevence krvácení po velkých kardiochirurgických výkonech

22. 11. 2021

Možnost aktivně předcházet závažnému krvácení po velkém operačním kardiochirurgickém výkonu s použitím kardiopulmonálního bypassu (CPB) podáním koncentrátu aktivního prokoagulačního komplexu se zdá být proveditelná, byť k potvrzení účinku ještě bude potřeba provést větší studii.

Možnosti zajištění krvácení spojeného s CPB

Je známo, že transfuze krevních derivátů v průběhu kardiochirurgických výkonů mohou nepříznivě ovlivnit výsledky léčby zvýšením rizika infekce, prodloužením hospitalizace i zvýšením mortality. Je proto velmi důležité hledat jiné možnosti jak snížit krvácivou diatézu spojenou s výkony zahrnujícími vytvoření kardiopulmonálního bypassu.

Současné zajištění krvácení spojeného s CPB zahrnuje zejména podávání antifibrinolytik. Jednou z dalších možností je použití koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC). Ten obsahuje vedle koagulačních faktorů přítomných jako zymogeny také malé množství aktivních koagulačních faktorů. Je-li koncentrát protrombinového komplexu (PCC) užíván k substituci chybějících srážecích faktorů, pak aPCC může navíc přispívat k cílenému spouštění koagulačního procesu.

aPCC (FEIBA) je schválená pro léčbu pacientů s hemofilií a inhibitorem, má také schopnost zvrátit efekt warfarinu, dabigatranu, rivaroxabanu či jiných antikoagulancií. Navíc má také teoretickou výhodu oproti aktivovanému FVII při CPB, jelikož může dodat více koagulačních faktorů ztracených v průběhu výkonu. Může tedy být použit jako terapie krvácení po CPB. Při použití aPCC byla pozorována nižší incidence komplikací a snížení potřeby transfuzí. Nicméně možnost a efekt časného podání aPCC po ukončení CPB dosud nebyly studovány v prospektivní randomizované studii.

Pilotní studie 

Skupina lékařů z amerického Portlandu v malé randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii použila aPCC s cílem snížit potřebu transfuzí po CPB. Současně také hodnotila bezpečnost této léčby.

Do studie bylo zahrnuto 12 dospělých pacientů podstupujících elektivní velký kardiovaskulární výkon. Byli randomizováni k intraoperačnímu podání 1 dávky aPCC nebo placeba na samotném konci výkonu. Adherence k protokolu byla vysoká, nebyly pozorovány zásadní odchylky od protokolu, nežádoucí příhody se mezi skupinami nelišily. Nebyly pozorovány rozdíly v postrandomizační potřebě transfuzí krevních produktů nebo v podání aPCC jako open label.

Závěr

Autoři této pilotní studie konstatují, že k potvrzení účinnosti časného podání aPCC u velmi rizikových kardiochirurgických výkonů s cílem snížení potřeby transfuzí krevních produktů bude potřeba větší studie. Ta může potvrdit, zda profylaktický přístup k prevenci refrakterní krvácivé diatézy bude efektivní.

(eza)

Zdroj: Sera V. A., Stevens A. E., Song H. K. et al. Factor VIII inhibitor bypass activity (FEIBA) for the reduction of transfusion in cardiac surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot trial. Pilot Feasibility Stud 2021; 7: 137, doi: 10.1186/s40814-021-00873-5.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se