Nová metoda umožňující stanovení intracelulární exprese FVIII v periferních monocytárních buňkách

18. 8. 2014

Průtoková cytometrie je v hematologii používána zejména v diagnostice maligních onemocnění. Autoři z americké Bethesdy se pokusili optimalizovat esej založenou na průtokové cytometrii, pomocí které by bylo možné detekovat intracelulární hladiny faktoru VIII (FVIII) v periferních monocytárních buňkách.

Autorům se podařilo standardizovat metodu nepřímého intracelulárního značení s použitím komerčně dostupných monoklonálních protilátek proti různým doménám bílkoviny lidského FVIII. Pomocí této metody sledovali hladiny endogenní a transientní intracelulární exprese FVIII v savčích buněčných liniích transientně transfekovaných vektorovými plazmidy obsahujícími wild type lidského genu pro FVIII. Měření exprese FVIII v těchto liniích pomohlo stanovit specificitu metody. Následně byla tato metoda aplikována na stanovení endogenní exprese FVIII v lidských monocytech získaných z periferní krve dobrovolných dárců. Hladiny exprese FVIII byly odhadnuty pomocí kalkulace průměrných hodnot a hodnot mediánů fluorescenční intenzity pro každou monoklonální protilátku.

Získaná data naznačila, že pomocí takto zavedené semikvantitativní metody je možné rychle a spolehlivě stanovit intracelulární hladiny FVIII v monocytech periferní krve. Toto by mohlo být užitečné pro stanovení exprese FVIII u pacientů s hemofilií A a také pro odhad rizika tvorby inhibitoru.

(eza)

Zdroj: Panday G. S., Et sl. Detection of Intracelular Factor VIII Protein in Peripheral Blood Mononuclear Cells by Flow Cytometry. BioMed REsearch International 2013; 2013: 793502; doi: 10.1155/2013/793502.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se