Nefaktorová terapie u hemofiliků

5. 2. 2019

V průběhu posledních let se v managementu hemofilie objevilo několik nových léčebných strategií, jež mají potenciál dramaticky změnit péči o hemofiliky. Jejich záběr je velmi široký. Vedle genové terapie se pozornost obrátila také na nefaktorovou léčbu.

Nefaktorová terapie

Nefaktorová terapie je léčebný přístup, při kterém se nenahrazuje chybějící faktor, ale efektivní hemostáza je nastavena jiným způsobem. Nefaktorová terapie zahrnuje léky mimikující faktor VIII (FVIII) nebo látky, jež působí proti přirozeným inhibitorům koagulace, jakými jsou antitrombin (AT), inhibitor tkáňového faktoru (TFPI − tissue factor pathway inhibitor) či aktivovaný protein C (ACP).

Emicizumab je bispecifická protilátka, která simuluje biologickou funkci FVIII jako kofaktoru – jedna část vázající antigen rozpoznává aktivovaný faktor IX (FIXa), zatímco druhá část se váže na faktor X (FX). Simultánní vazba FIXa a FX je dostatečná k přiblížení obou proteinů a aktivaci FX na FXa. Emicizumab prošel klinickým zkoušením a v současnosti je již k dispozici v reálné klinické praxi pro použití u hemofiliků A s inhibitorem, u kterých selhala imunotoleranční léčba.

Fitusiran představuje technologii siRNA, jež je cílena proti antitrombinu. Concizumab je monoklonální protilátka cílená proti TFPI. Oba přípravky jsou v klinickém zkoušení a oba by měly být efektivní u hemofilie A i B.

Nefaktorová léčba je obzvlášť atraktivní, protože je možné ji podávat subkutánně v delších intervalech, než je tomu u koncentrátů chybějících faktorů.

Jaké je riziko trombózy při neregulované hemostáze?

V normálním fyziologickém stavu jsou endogenní prokoagulancia a inhibitory koagulace regulovány v mnoha krocích s cílem podporovat hemostázu, zastavit krvácení a zároveň minimalizovat rozvoj trombózy. Nefaktorová léčba vede k terapeutickému znovuustavení rovnováhy v koagulační kaskádě, nicméně se zdá, že tato rovnováha u pacientů s krvácivou chorobou není tak stabilní jako v případě normální hemostázy. Obzvláštní opatrnosti bude u nefaktorové léčby potřeba při kombinaci s jinými hemostatickými přípravky při léčení krvácivé epizody.

Praktické užití nefaktorové terapie − zatím spojeno s řadou otázek

Zatím není dostatek zkušeností k posouzení dlouhodobých výsledků spojených s nefaktorovou terapií u hemofiliků. V případě velkých operačních výkonů či traumat pravděpodobně nefaktorová terapie nenavodí dostatečnou hemostázu a bude nezbytná kombinace s jinými léčivy.

V tuto chvíli nadále platí, že cílem léčby pacientů s inhibitorem by měla být jeho eradikace a za zlatý standard se považuje imunotoleranční léčba. Její role a popřípadě užití nefaktorové terapie v průběhu imunotoleranční léčby je stále diskutovaným tématem.

Závěr

Nová léčiva na poli hemofilie jsou velmi slibná. V současné době je nicméně jejich používání stále spojené s řadou otázek týkajících se ceny, použití u pacientů bez inhibitorů a dalších. V každém okamžiku však platí, že základním cílem terapie je zlepšení kvality života, a není pochyb, že nová léčiva k němu mohou významně přispět.

(eza)

Zdroj: Arruda V. R., Doshi B. S., Samelson-Jones B. J. Emerging thrapies for hemophilia: controversies and unanswered questions. F1000Res 2018 Apr 24; 7, pii: F1000 Faculty Rev-489, doi: 10.12688/f1000research.12491.1.

Navštivte také webové stránky www.hemofilie.cz.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se