Model rizika krvácení spojeného s fyzickou aktivitou hemofiliků při faktorové a nefaktorové léčbě

18. 5. 2023

V léčbě hemofilie A je dnes k dispozici jak substituční léčba koncentráty FVIII, tak také nefaktorová léčba. Nejsou však k dispozici klinická data porovnávající riziko krvácení spojené s fyzickou aktivitou při faktorové a nefaktorové léčbě. V této situaci je proto jednou z cest modelovat možné situace a snažit se o nepřímé porovnání různých modalit prevence krvácení.

V práci publikované v časopisu Expert Review of Hematology byla k odhadu rizika krvácení spojeného s fyzickou aktivitou u různých typů léčby využita mikrosimulace za pomoci počítačového modelování. Jako zástupce faktorové léčby byl využit rurioktokog alfa pegol, pro nefaktorovou léčbu pak emicizumab.

Pro farmakokinetický (PK) model rurioktokog alfa pegolu byla využita data získaná od jednotlivých pacientů ze studie PROPEL, ve které bylo při profylaxi zacíleno na 2 různé minimální hladiny: skupina s cílovou minimální hladinou 1−3 % a druhá skupina s cílovou hladinou 8−12 %. Pro emicizumab autoři pracovali s předpokladem ekvivalence 20% aktivity FVIII (odhad na základě in vitro a in vivo dat).

Bylo vytvořeno 6 hypotetických pacientských profilů s různými mírami fyzické aktivity (dle stupnice rizik National Hemophilia Foundation). Pro každý profil a různý režim léčby bylo odhadnuto celkové riziko krvácení v průběhu 2 týdnů, které bylo vztaženo k pacientovi provozujícímu nízce intenzivní aktivitu s 0% hladinou FVIII.

Tato mikrosimulace ukázala, že pro vyhodnocované profily aktivit byla profylaxe rurioktokog alfa pegolem v obou cílových skupinách spojená s nižším rizikem krvácení oproti emicizumabu (p < 0,001).

V závěru autoři konstatují, že i když tento model samozřejmě nepracuje s výsledky reálného pacienta, přesto naznačuje, že profylaxe rurioktokog alfa pegolem řízená PK může snížit riziko krvácení během fyzické aktivity.

(eza)

Zdroj: Sun S. X., Crawford S. Microsimulation to compare activity-related bleed risks between pharmacokinetic-guided rurioctocog alfa pegol prophylaxis and emicizumab. Expert Rev Hematol 2023 Mar; 16 (3): 205−211, doi: 10.1080/17474086.2023.2162498.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se