Kontinuální infuze koncentrátu FVIII je bezpečným a účinným režimem při léčbě hemofilie A

17. 6. 2012

Zajištění operačních výkonů u hemofiliků je velmi důležitou součástí péče.

Zajištění operačních výkonů u hemofiliků je velmi důležitou součástí péče. Léčebné režimy užívané u operací pacientů s hemofilií A zahrnují jednak injekční bolusy (BI) faktoru VIII podávané v určitých intervalech či kontinuální infuzi (CI) koagulačního faktoru. BI režim je nevyhnutelně spojen s vysokými nárazovými hladinami koagulačního faktoru, ale také s velkou spotřebou koncentrátů. CI režim zajišťuje stabilní hladiny faktoru, eliminuje jak nebezpečné poklesy hladin, tak i nárazové vysoké hladiny faktoru a mimo jiné redukuje spotřebu koagulačních faktorů.

CI se ukázala být účinnou metodou terapie u hemofilie A. Nicméně objevily se i jisté otázky ohledně vlivu CI na vývoj inhibitoru FVIII. Odborníci ze skupiny The European Haemophilia Treatment Standartisation Board provedli studii v evropských hemofilických centrech s cílem získat informace o současném přístupu k režimu CI a dále se zaměřili na incidenci inhibitoru při jeho užití.

Studie proběhla ve 22 komplexních centrech (Comprehensive Care Centres) v 15 evropských zemích. V 13 centrech (59 %) byla CI použita dohromady v 1 079 případech u 742 pacientů, ať již k zajištění operačního výkonu, či k léčbě významného krvácení. Většina center měřila pravidelně hladiny FVIII a dávkování koncentrátu přizpůsobovala dosažení mediánu optimální hladiny FVIII 0,8 IU/ml. Některá centra měla tendenci k udržování relativně vyšších hladin FVIII. Kontinuální infuze byla hemostaticky velmi účinná a hlášen byl jen nízký výskyt komplikací. Medián výskytu pooperačního krvácení byl 1,8 %, v 6 centrech pozorovali výskyt flebitidy ve 2–11 % případů. Pouze u 9 pacientů (1,2 %) se vyvinul inhibitor (0,45 % u 659 pacientů s těžkou formou nemoci a 7,2 % u 83 pacientů s mírnou formou hemofilie). Nicméně pro hodnocení incidence vývoje inhibitoru zejména u mírné formy hemofilie bylo nezbytné hodnotit i další přítomné možné rizikové faktory (nízký počet předchozích expozičních dnů, rizikový genotyp hemofilie či vysoké udržované hladiny FVIII v průběhu CI), které na výsledek mohly mít vliv.

V této velké kohortě pacientů se ukázalo, že kontinuální infuze je velmi účinným režimem a s ohledem na celkový výskyt inhibitoru také metodou bezpečnou, která per se nepředstavuje rizikový faktor pro vývoj inhibitoru.

(eza)

Zdroj: Bátorová A. et al. Continuous infusion in haemophilia: current practice in Europe. Haemophilia 2012 Apr 25; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02810.x. [Epub ahead of print]Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se