Kombinace kyseliny tranexamové a bypassového přípravku normalizuje pevnost sraženiny u hemofiliků s inhibitorem

9. 12. 2014

V terapii krvácení u hemofiliků s inhibitorem lze užít buď koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), nebo rekombinantní aktivovaný FVII (rFVIIa). Antifibrinolytikum kyselina tranexamová (TXA) může zlepšit hemostázu. Dříve publikované studie ukázaly, že kombinace TXA s rFVIIa je bezproblémová, jiné studie naznačily, že TXA lze použít i v kombinaci s aPCC, což bylo dlouho považováno za ne zcela vhodné z obavy před rozvojem trombóz či diseminované intravaskulární koagulopatie. Nově byla publikovaná studie hodnotící kombinaci antifibrinolytika a bypassového přípravku z hlediska bezpečnosti a hemostatické účinnosti.

V terapii krvácení u hemofiliků s inhibitorem lze užít buď koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), nebo rekombinantní aktivovaný FVII (rFVIIa). Antifibrinolytikum kyselina tranexamová (TXA) může zlepšit hemostázu. Dříve publikované studie ukázaly, že kombinace TXA s rFVIIa je bezproblémová, jiné studie naznačily, že TXA lze použít i v kombinaci s aPCC, což bylo dlouho považováno za ne zcela vhodné z obavy před rozvojem trombóz či diseminované intravaskulární koagulopatie. Nově byla publikovaná studie hodnotící kombinaci antifibrinolytika a bypassového přípravku z hlediska bezpečnosti a hemostatické účinnosti.

Zdraví dobrovolníci (n = 5) a hemofilici s inhibitorem (n = 6) byli zahrnuti do prospektivní případové studie se zkříženým uspořádáním. Kontrolám byla podávána TXA v dávce 20 mg/kg perorálně. Pacienti dostávali aPCC v dávce 75 IU/kg intravenózně první den, druhý den byla k stejné dávce aPCC přidána i TXA v dávce 20 mg/kg orálně. Následovala 14denní wash-out perioda a po ní byl podáván rFVIIa v dávce 90 µg/kg v kombinaci s TXA či bez ní. V daných časových bodech (před léčbou, za 15, 30, 60, 120, 180 a 240 minut po podání) byly odebírány krevní vzorky k vyhodnocení maximální pevnosti sraženiny (maximum clot fitness, MCF), měřeno tromboelastograficky.

U zdravých kontrol byl prokázán 20násobný vzestup v MCF po podání TXA. Přidání TXA k aPCC či rFVIIa vedlo k signifikantnímu zvýšení MCF, které dosáhlo hodnot srovnatelných se zdravými kontrolami léčenými pouze TXA (p > 0,05). Infuze aPCC či rFVIIa indukovala pouze 3–10násobné zvýšení MCF od vstupních hodnot s poklesem MCF, který začínal již 60–120 minut po podání bypassového přípravku. TXA nezvýšila endogenní potenciál trombinu. Nebyly pozorovány klinické ani laboratorní známky spojené s tromboembolismem, diseminovanou intravaskulární koagulopatií či hyperkoagulačním stavem.

Tato studie ukázala, že kombinace aPCC či rFVIIs s TXA normalizuje stabilitu sraženiny u pacientů s hemofilií a inhibitorem tak, že je srovnatelná se zdravými kontrolami.

(eza)

Zdroj: Tran H. T. T., et al. Tranexamic acid as adjunct therapy to bypassing agents in haemophilia A patients with inhibitors. Haemophilia 2014, 20: 369–375; doi: 10.1111/hae.12318

 Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se