Jak velké riziko krvácivých komplikací je spojeno s terapií a prevencí akutního koronárního syndromu u nemocných s mírnou vrozenou krvácivou poruchou?

13. 5. 2012

Zvyšující se průměrná délka života pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními je spojena s onemocněními typicky staršího věku.

Zvyšující se průměrná délka života pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními je spojena s onemocněními typicky staršího věku. Prevalence nemocí koronárních cév v této populaci pacientů je obdobná jako v populaci všeobecné. Objevují se kazuistiky popisující péči o nemocné jedince s poruchami koagulace trpícími akutním koronárním syndromem (ACS). Péče zahrnující perkutánní koronární intervence, užití antikoagulační a antiagregační medikace, u této populace pacientů znamená výzvu pro kardiologa i hematologa.

Obecně chybí doporučení založená na důkazech, která by vycházela z klinických studií. Autoři z kliniky Mayo v Rochesteru (USA) ve své práci publikované v časopise Thrombosis Research shrnují neodkladnou a dlouhodobou péči o pacienty s ACS a současně mírnou formou hemofilie či von Willebrandovy nemoci v letech 2000–2011.

V tomto období bylo pro celkem 10 příhod ACS ošetřeno 8 pacientů (medián věku 74, rozmezí 55–80 let), z toho 5 mužů. Tři pacienti, kteří byli akutně ošetřeni na pohotovosti, byli na počátku léčeni aspirinem (325 mg) a intravenózním nefrakcionovaným heparinem. Neobjevily se u nich žádné akutní krvácivé komplikace. Všech 10 příhod bylo řešeno pomocí koronární angiografie. U 60 % angiografií (6/10) nebyl profylakticky podán koncentrát koagulačního faktoru a krvácivá komplikace se objevila jen v jednom případě (hematom v třísle). U 2 pacientů byl zaveden nepotažený kovový stent a při následné infuzi inhibitorů glykoproteinu IIb/IIIa spolu s infuzí koagulačního faktoru se neobjevilo žádné akutní krvácení. Po propuštění pokračovali pacienti v medikaci aspirinem v 6/10 případů ACS. U dvou pacientů byla indikována dvojitá protidestičková léčba po dobu 1 měsíce, v průběhu kterého nebyl podáván koncentrát koagulačního faktoru. Také v těchto případech se neobjevilo krvácení. Při mediánu sledování pacientů 8,5 roku (1–11,5 roku) se u 2 z 5 pacientů při podávání aspirinu objevily mírné krvácivé komplikace.

Co tedy data říkají? I přesto, že pacientům s mírnou krvácivou poruchou nebyl před koronární angiografií podán koncentrát koagulačního faktoru, péče o akutní koronární syndrom nebyla provázena vážnějšími krvácivými komplikacemi. Krátkodobá dvojitá protidestičková terapie se zdá být dobře tolerovaná. Krvácivé komplikace u pacientů na dlouhodobé terapii aspirinem z důvodu sekundární prevence ACS byly mírné. To ale neznamená, že u těchto pacientů není potřebné velmi pečlivé následné sledování.

(eza)

Zdroj: Lim M. Y., Pruthi R. K.Outcomes of management of acute coronary syndrome in patients with congenital bleeding disorders: A single center experience and review of the literature.Thrombosis Research, publikováno on-line: 23. března 2012; doi: 10.1016/j.thromres.2012.02.050Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se