Intenzivní fyzická aktivita navyšuje aktivitu FVIII u mírných a středně těžkých hemofiliků

26. 7. 2013

Dle předchozích studií byl popsán vzestup aktivity faktoru VIII (FVIII) v souvislosti s fyzickou aktivitou, a to jak u zdravých subjektů, tak i u některých pacientů s koagulopatiemi.

Dle předchozích studií byl popsán vzestup aktivity faktoru VIII (FVIII) v souvislosti s fyzickou aktivitou, a to jak u zdravých subjektů, tak i u některých pacientů s koagulopatiemi. Holandští lékaři studovali, zda je fyzická aktivita schopna navýšit aktivitu endogenního FVIII u pacientů s mírnou a středně těžkou hemofilií. Dle jejich zjištění se zdá, že jakási přirozená ochrana je u těchto mužů nastavena.

Změny hodnot aktivity FVIII a von Willebrandova faktoru (vWF) byly studovány u 15 pacientů s hemofilií A (věk 20–39 let). Středně těžkou hemofilií A trpělo 8 pacientů a mírnou formou 7 mužů. Pacienti šlapali na kole až do dosažení pocitu vyčerpání. Krevní vzorky byly odebrány před cvičením a 10 minut po cvičení. U obou skupin hemofiliků došlo k navýšení aktivity FVIII 2,5krát (rozmezí 1,8–7,0). Absolutní vzestup byl ale odlišný – u pacientů se středně těžkou hemofilií to byl medián 7 % (rozmezí 3–9), kdežto u pacientů s mírnou hemofilií byl medián 15 (rozmezí 6–62 %). Nezávisle na tíži onemocnění se zvýšily vWF a propeptid vWF (vWFpp) – o medián 50 % (rozmezí 8–123) a 165 % (rozmezí  48–350) v daném pořadí.

Tato pozorování mohou vést k závěru, že aktivity o vysoké intenzitě u hemofiliků s mírnou či středně těžkou hemofilií, které jsou provedeny před zapojením do sportovních činností, mohou snížit riziko krvácení. Na to, jaký je skutečný klinický význam tohoto zjištění, by mohly odpovědět další studie.

(eza)

Zdroj: Goren W. G., et al. Protected by nature? Effects of strenuous physical exercise on FVIII activity in moderate and mild haemophilia A patients: a pilot study. Haemophilia – publikováno online 19. března 2013; doi: 10.1111/hae.12111Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se