Incidence vývoje inhibitoru u pacientů s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A následující operační výkony

10. 6. 2012

Klasicky je hemofilie A dělena do tří forem závažnosti dle hodnot plazmatické koagulační aktivity faktoru FVIII: těžké, středně těžké a mírné formy.

Klasicky je hemofilie A dělena do tří forem závažnosti dle hodnot plazmatické koagulační aktivity faktoru FVIII: těžké, středně těžké a mírné formy. Spontánní krvácení je u mírné formy hemofilie velmi vzácné a krvácení je zde spíše provokováno traumatem či operací. Krvácivé epizody jsou u této formy hemofilie léčeny spíše desmopressinem (DDAVP), pokud byl ověřen jeho efekt a pokud je vhodná forma DDAVP v dané zemi k dispozici. Velká krvácení či invazivní výkony nicméně často vyžadují podání koncentrátu chybějícího koagulačního faktoru. Vývoj inhibičních protilátek proti faktoru VIII je nejvýznamnější komplikací léčby koncentráty faktorů. Tyto inhibitory činí podaný faktor neefektivní a je prokázáno, že přítomnost inhibitoru zvyšuje počet komplikací a také mortalitu. U pacientů s mírnou či středně těžkou hemofilií může inhibitor také zkříženě reagovat s endogenním FVIII, což pak vede k závažnějšímu fenotypu onemocnění, které může být provázeno spontánním krvácením. Předpokládá se, že vysoké dávky FVIII podávané u chirurgických výkonů mohou být významným rizikovým faktorem vývoje inhibitoru u těchto pacientů.

Předkládaná multicentrická studie z Nizozemska se snažila prospektivně zachytit incidenci vývoje inhibitoru po intenzivní substituci provázející chirurgický výkon u pacientů s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A. Do studie byli zahrnuti všichni pacienti, kterým bylo podáno nejméně 10 000 jednotek (IU) koncentrátu FVIII (či 250 IU/kg) v 5 či více dnech po chirurgickém výkonu. Do studie bylo zahrnuto 46 dospělých pacientů průměrného věku 54 let, kteří podstoupili různé operační výkony. Genotypizací F8 u těchto pacientů bylo popsáno 20 různých missense mutací. U 65 % pacientů byl podán rekombinantní FVIII, u 35 % koncentrát FVIII vyrobený z plazmy. V 41 % byl FVIII podán bolusovými injekcemi, v 57 % kontinuální infuzí. Dva pacienti vyvinuli pooperačně inhibitor v nízkých titrech.

Incidence vývoje inhibitoru následující intenzivní podání FVIII po operačním výkonu byla v této neselektované populaci hemofiliků s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A 4 % (95% CI: 0,5–14,8). Tyto výsledky zdůrazňují potřebu myslet na možný vývoj inhibitoru u těchto pacientů bez ohledu na věk a kumulativní expozici koncentrátům FVIII, a to zejména v situacích intenzivní léčby. Rutinní testování by pooperačně mělo následovat u každého takového pacienta s cílem odhalit inhibitor v časné fázi vývoje.

(eza)

Zdroj: Eckhardt C. L., et al. Inhibitor incidence after intensive FVIII replacement for surgery in mild and moderate haemophilia A: a prospective national study in the Netherlands. Br J Haematol.2012 Apr 26; doi: 10.1111/j.1365-2141.2012.09119.x. [Epub ahead of print]Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se