Genové terapii hemofilie B byl přidělen orphan status i v USA

9. 9. 2012

Slibná genová terapie hemofilie B, která se v listopadu 2011 dočkala v Evropské unii udělení orphan statusu, byl v lednu letošního roku přidělen tentýž status i americkou FDA (Food and Drug Administration).

Inzerce

Tzv. orphan status je soubor podmínek, které jsou udělovány v oblasti přípravků pro léčbu vzácných onemocnění a které zaručují danému léčivu výhody oproti generikům a exkluzivitu na trhu až po dobu sedmi let. Jde o léky pro vzácná onemocnění, jejichž incidence v EU je nižší než 5:10 000 obyvatel, v rámci USA jde o onemocnění postihující méně než 200 000 osob.

Hemofilie B neboli Christmasova nemoc je způsobena deficiencí koagulačního faktoru IX. Jde o X-vázanou recesivní poruchu. Již od šedesátých let představuje léčbu intravenózní substituce faktoru IX, který je podáván 2−3krát týdně. Substituce faktoru IX ale musí probíhat celoživotně a může vést k tvorbě inhibitorů.

Genová terapie je vhodná k léčbě onemocnění způsobených defektem jednoho jediného genu. Využívá platformy adenoasociovaného viru (AAV) a kromě hemofilie B je aplikována např. v léčbě akutní intermitentní porfyrie, některých forem Parkinsonovy nemoci či mukopolysacharidózy IIIB (Sanfilippo syndrom B). V případě hemofilie B je gen pro faktor IX na AAV8 vektoru doručen cestou infuze do periferní vény do hepatocytů. Promotor specifický pro jaterní tkáň pomůže zacílit vektor, který má přirozenou afinitu k játrům a následně transgen optimalizovaný dle kodónu pro lidský faktor IX přispěje ke zvýšení jeho exprese.

Účinnost genové terapie prokázali lékaři z americké univerzity St. Jude’s Children’s Research Hospital v Memphisu ve spolupráci s britskou University College v Londýně ve studii na šesti mužích s těžkou hemofilií B. Pacientům byla v infuzi podána do periferní žíly jedna nízká, střední či vysoká dávka vektoru nesoucího gen pro faktor IX. V období od 6 do 16 měsíců po aplikaci byly detekovány hladiny faktoru IX. U všech pacientů došlo ke zvýšení FIX na 2−11 % normální hladiny, přičemž hladiny lehce nad 1 % normy již umožňují obnovení hemokoagulační kaskády. U čtyř účastníků bylo možné přerušit profylaktické podávání faktoru IX, u dvou účastníků došlo ke snížení frekvence substituční léčby faktorem IX.

Tyto časné poznatky demonstrují dlouhodobou expresi proteinů asociovanou s klinickým zlepšením. Potencionální klinický i ekonomický přínos genové terapie je nepřehlédnutelný, je ale zapotřebí dalších studií potvrzujících úspěšnost léčby.

(hak)

Zdroje:
Nathwani A. C. et al. Adenovirus-Associated Virus Vector–Mediated Gene Transfer in Hemophilia B. N Engl J Med 2011; 365: 2357−2365, December 22, 2011
Lewis R. Hemophilia B Gene Therapy Receives Orphan Status in United States. Publikováno na stránkách Medscape 5. 1. 2012

Štítky
Hematologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se