Centrální žilní katétry u primární profylaxe u dětí s hemofilií – kanadská zkušenost s postupně eskalující frekvencí dávek

14. 10. 2015

Léčba hemofilie A je možná díky podávání koncentrátů faktoru VIII (FVIII). Profylaktické podávání FVIII vyžaduje časté venepunkce a u řady pacientů, zejména malých dětí, může být nezbytné zavedení centrálního žilního katétru (CŽK).

CŽK u pacientů s HA sice umožňuje lepší žilní přístup, jeho přítomnost však zvyšuje riziko infekčních či trombotických komplikací. Kanadští autoři z řad dětských hematologů se zaměřili na zhodnocení vlivu současného profylaktického režimu postupně navyšujícího frekvenci aplikací na potřebu centrálního žilního přístupu.

Jednalo se o multicentrickou prospektivní studii vedenou v rámci Canadian Hemophilia Primary Prophylaxis Study (CHPS). Děti ve studii dostávaly profylaktický režim, který má několik následujících kroků – v první fázi se zahajuje podávání FVIII v dávce 50 IU/kg jednou týdně, v případě krvácení se zvyšuje frekvence aplikací na 2× týdně (jednotlivá dávka 30 IU/kg) a v případě potřeby se frekvence podávání navýší na obdenní (jednotlivá dávka 25 IU/kg). Rozhodnutí o zavedení CŽK bylo ponecháno na jednotlivých týmech v daných kanadských centrech.

Do studie bylo zahrnuto 50 chlapců. Z nich byl u 21 chlapců zaveden CŽK (celkový počet CŽK byl 25) z důvodu obtížného žilního přístupu. CŽK byl zaveden ve věku o mediánu 1,3 roku (0,6–2,1), odstraněn byl ve věku o mediánu 8,7 roku (6,3–11,8). Celkem u 6 chlapců byla zaznamenaná komplikace spojená s CŽK – jednalo se zejména o malfunkci CŽK (n = 4). U 2 chlapců byla prokázána trombóza asociovaná s CŽK – trombóza byla u jednoho chlapce provázena poruchou funkce, u druhého chlapce se jednalo o náhodný nález. V této studii nebyla zaznamenána infekční komplikace spojená s CŽK.

Tato kanadská studie ukázala, že profylaktický režim postupně eskalující frekvenci aplikací FVIII dle potřeby pacienta je spojen s menší potřebou zavedení CŽK u těchto dětských pacientů. Tímto se může předejít řadě komplikací provázejících přítomnost CŽK.

(eza)

Zdroj: Langley A. R. et al. Experience with central venous access devices (CVADs) in the Canadian hemophilia primary prophylaxis study (CHPS). Haemophilia 2015 Jul; 21 (4): 469–476.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se