Nutriční péče jako součást prehabilitace u chirurgických pacientů

14. 10. 2020

Nutriční příprava pacientů před chirurgickým zákrokem coby součást prehabilitace může významným způsobem ovlivnit kvalitu rekonvalescence a fyzickou kondici pacientů po operaci. Na toto téma upozorňuje mimo jiné tým kanadských lékařů ve své práci publikované v časopisu Anesthesiology, dále zajímavá metaanalýza 15 RCT a v neposlední řadě se mu věnuje webinář nazvaný „Chirurgický pacient a výživa“.

Význam předoperační přípravy pro kondici pacienta

Význam prehabilitace dokládají zjištění citované kanadské randomizované kontrolované studie (RCT), která srovnávala fyzickou kondici chirurgických pacientů 8 týdnů po operaci poté, co absolvovali – nebo naopak nepodstoupili – předoperační prehabilitaci (1). Součástí prehabilitace trvající 4 týdny byly kromě nutriční péče a podávání bílkovin také lehké aerobní a silové cvičení a relaxační techniky. Skupina pacientů, kteří se prehabilitace účastnili, měla v 6minutovém testu chůzí (6MWT) provedeném 8 týdnů po chirurgickém zákroku výrazně lepší výsledky než skupina, které se rehabilitační péče dostalo až po operaci.

Cesta k výraznému snížení rizika komplikací

Tým, který zpracoval metaanalýzu 15 RCT, zahrnující 3831 pacientů, se zaměřil mj. na vliv nutriční podpory na snížení rizika výskytu pooperačních komplikací, pokles mortality nebo zkrácení délky hospitalizace (2). Ve srovnání s kontrolní skupinou se ukázalo, že adekvátně nastavená nutriční podpora měla u pacientů význam z hlediska redukce výskytu infekčních i neinfekčních komplikací a dále došlo k výraznému zkrácení délky pobytu v nemocnici.

Prakticky pojatý webinář: výživa v chirurgii, malnutrice a sipping

Tématu výživy u chirurgických pacientů se aktuálně věnuje akreditovaný webinář „Chirurgický pacient a výživa“ (3), který je dostupný na webové adrese https://e.nutricia.cz. Odborným garantem webináře rozděleného do 3 částí je primář mezioborové JIP Nemocnice Havířov MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

  • První videopřednáška („Význam výživy v chirurgii“) se věnuje malnutrici jako významnému negativnímu faktoru ovlivňujícímu výsledky léčby u chirurgických pacientů.
  • Druhá část webináře („Screening malnutrice na ambulanci“) přibližuje možnosti screeningu malnutrice, které jsou použitelné i v prostředí chirurgické ambulance.
  • Třetí část webináře („Preskripce sippingu chirurgem“) představuje aktuální podmínky preskripce sippingu pro pacienty trpící malnutricí a uvádí příklady z praxe.

Problematika výživy je u chirurgických pacientů důležitým tématem, neboť významně ovlivňuje předoperační přípravu i pooperační rehabilitaci. Představení nových možností preskripce sippingu pro chirurgické pacienty trpící malnutricí se tak může promítnout do kvality péče a celkového zdravotního stavu pacientů.

Možnost získat body do celoživotního vzdělávání

Webinář, který vznikl pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, je zařazen do programu kontinuálního vzdělávání lékařů a je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

  • Po absolvování testu získává úspěšný účastník 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání.
  • Videopřednášky s akreditací jsou přístupné do 25. června 2021 na webové adrese: https://chirurgickypacientavyziva.slideslivehealth.cz
  • Bez nutnosti registrace a bez akreditace můžete webinář zhlédnout zde.

(pak)

Zdroje:
1. Gillis C, Li C, Lee L et al. Prehabilitation versus rehabilitation: a randomized control trial in patients undergoing colorectal resection for cancer. Anesthesiology 2014; 121 (5): 937–947, doi: 10.1097/ALN.0000000000000393.
2. Zhong JX, Kang K, Shu XL. Effect of nutritional support on clinical outcomes in perioperative malnourished patients: a meta-analysis. Asia Pac J Clin Nutr 2015; 24 (3): 367–378, doi: 10.6133/apjcn.2015.24.3.20.
3. Chirurgický pacient a výživa. Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.chirurgie.cz/chirurgicky-pacient-a-vyziva-webinarŠtítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Neurologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se