Možnosti prevence intolerance enterální výživy u pacientů s mechanickou ventilací na JIP

12. 4. 2021

Standardy péče o kriticky nemocné doporučují pro pacienty s mechanickou ventilací enterální výživu. Nedávno publikovaná studie řešila otázku, jak identifikovat pacienty s rizikem intolerance enterální výživy (IEV) a jak této intoleranci, která může být spojena s horšími klinickými výsledky, následně předcházet.

Celosvětový prospektivní průzkum

Cílem studie bylo určit incidenci IEV, faktory spojené s jejím vznikem a vztah mezi IEV a klinickými výsledky u pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) na mechanické ventilaci. Jednalo se o analýzu údajů z prospektivního průzkumu International Nutrition Survey, který proběhl v letech 2007–2014 na 785 JIP po celém světě.

Zařazeni byli dospělí pacienti, kteří byli během prvních 12 dnů na JIP nejméně 72 hodin na mechanické ventilaci a dostávali enterální výživu. IEV byla definována jako přerušení enterální výživy z některého z následujících důvodů: velký reziduální objem v žaludku, zvětšení obvodu břicha, distenze břišní stěny, subjektivní nevolnost, zvracení nebo průjem.

Výskyt, rizikové faktory a důsledky IEV

Z 15 918 zařazených pacientů byla nejméně 1 příhoda IEV zjištěna ve 24 %. Nejčastěji se objevila 4. a 5. den a poté její výskyt klesal. Po kontrole na potenciálně zavádějící faktory se nejčastěji objevila u pacientů přijatých na JIP z důvodu popálenin, gastrointestinálních chorob nebo sepse. V porovnání s pacienty přijatými z důvodu respiračních onemocnění měli relativní riziko IEV vyšší o 46 %, 45 %, resp. 34 %.

Pacienti s IEV měli o 10 % nižší enterální příjem než pacienti bez IEV, méně dní bez ventilátoru, delší dobu pobytu na JIP před propuštěním (u přeživších) a vyšší denní mortalitu (všechna p < 0,0001). Horší výsledky byly zjištěny u pacientů s více příhodami IEV a také u IEV trvající alespoň 2 dny. Vyšší riziko opakované příhody IEV měli nemocní se zvýšeným reziduálním objemem v žaludku v porovnání s ostatními důvody IEV. Výskyt IEV klesal se zvyšujícím se použitým prahem zvýšeného reziduálního objemu v žaludku. Dílčí analýza dat z pracovišť, která použila vyšší práh zvýšeného rezidua v žaludku (250 ml), ukázala stejné výsledky.

Identifikace rizikových pacientů

K IEV dochází asi u čtvrtiny pacientů na JIP na mechanické ventilaci. Nejvíce jsou ohroženi nemocní přijatí z důvodu popálenin, gastrointestinálního onemocnějí a sepse, vrchol výskytu je 4. a 5. den. Identifikace rizikových jedinců, prevence a řádná léčba IEV by mohly zvýšit množství podané enterální výživy, a zlepšit tak klinické výsledky kriticky nemocných.

(zza)

Zdroj: Heyland D. K., Ortiz A., Stoppe C. et al. Incidence, risk factors, and clinical consequence of enteral feeding intolerance in the mechanically ventilated critically ill: an analysis of a multicenter, multiyear database. Crit Care Med 2021 Jan 1; 49 (1): 49−59, doi: 10.1097/CCM.0000000000004712.

Zajímají Vás další informací k vysokoproteinové výživě? Doporučujeme přejít na tyto stránky společnosti Nutricia.   Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Neurologie Onkologie
Partner sekce
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se