Zmírnění endoskopické aktivity Crohnovy nemoci při léčbě ustekinumabem

6. 11. 2018

Analýza dat ze 3 studií ukázala významné zmírnění zjednodušeného skóre endoskopické aktivity (SES-CD) u středně těžké až těžké Crohnovy nemoci po 8 týdnech indukční i. v. léčby ustekinumabem i po 44 týdnech udržovací s. c. léčby tímto přípravkem v porovnání s placebem.

Úvod

Ustekinumab je humánní monoklonální protilátka proti podjednotce p40 interleukinů 12 a 23 používaná v léčbě Crohnovy nemoci. Nedávno byly publikovány výsledky endoskopické dílčí studie zahrnující 334 pacientů ze 3 randomizovaných kontrolovaných studií fáze III hodnotících účinnost a bezpečnost ustekinumabu v indukční a udržovací léčbě středně těžké až těžké Crohnovy nemoci.

Metodika a průběh studie

V indukční fázi dostali nemocní ustekinumab i. v. v dávce 130 mg nebo 6 mg/kg nebo placebo. Pacienti s odpovědí na léčbu po 8 týdnech indukční terapie byli znovu randomizováni k podávání ustekinumabu s. c. 90 mg každých 12 týdnů nebo každých 8 týdnů nebo placeba. Zvlášť byla hodnocena skupina bez odpovědi na ustekinumab/placebo v indukční fázi a skupina s odpovědí na placebo v indukční fázi.

U všech pacientů byla před vstupem do studie, po 8 týdnech indukční terapie a po 44 týdnech udržovací léčby provedena kolonoskopie. Analyzována byla data pacientů, kteří měli při vstupu do studie vřed nejméně v jednom segmentu střeva. Primárním sledovaným parametrem byla změna skóre SES-CD (Simplified Endoscopic Activity Score for Crohn’s Disease) po 8 týdnech.

Výsledky

Výsledky ukázaly větší snížení SES-CD po 8 týdnech ve skupině s ustekinumabem: pokles o 2,8 bodu vs. pokles o 0,7 bodu u placeba (p = 0,012). Výsledky byly podobné u pacientů ze všech studií a s různými dávkami ustekinumabu.

Rovněž po 44 týdnech udržovací léčby byl pokles SES-CD od vstupu do studie významně větší u pacientů s ustekinumabem (pokles průměrně o 2,5 bodu u všech pacientů s ustekinumabem, resp. o 3,1 bodu při dávkování 1× za 8 týdnů) než s placebem (pokles o 1,9 bodu).

Závěr

Tato práce dokládá snížení endoskopické aktivity středně těžké až těžké Crohnovy nemoci při léčbě ustekinumabem.

(zza)

Zdroj: Rutgeerts P., Gasink C., Chan D. et al. Efficacy of ustekinumab for inducing endoscopic healing in patients with Crohn’s disease. Gastroenterology 2018 Oct; 155 (4): 1045–1058, doi: 10.1053/j.gastro.2018.06.035.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se