Ustekinumab jako indukční a udržovací terapie Crohnovy nemoci

2. 5. 2017

Ustekinumab, plně humánní monoklonální protilátka proti společné podjednotce p40 interleukinů IL-12 a IL-23, se používá pro léčbu psoriázy a psoriatické artritidy a od roku 2016 i pro terapii Crohnovy nemoci. Autoři nedávno publikované rozsáhlé studie zkoumali využití ustekinumabu pro intravenózní indukční léčbu Crohnovy nemoci (CD). Hodnocena byla také účinnost subkutánní udržovací terapie.

Metodika a průběh studií

Dvou klinických studií UNITI 1 a 2 se účastnilo celkem 1369 pacientů se středně závažnou CD (skóre CDAI 220−450) trvající nejméně 3 měsíce. Jednalo se o nemocné, kteří neodpovídali na léčbu inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) nebo měli nepřijatelné vedlejší účinky (UNITI-1, n = 741), a dále ty, u kterých selhala konvenční terapie imunosupresivy či glukokortikoidy nebo se u nich vyskytly nepřijatelné nežádoucí účinky (UNITI-2, n = 628).

Pacienti byli randomizováni pro podání jedné intravenózní dávky ustekinumabu (fixní dávka 130 mg nebo přibližně 6 mg/kg tělesné hmotnosti) či placeba. Hodnocena byla klinická odpověď v týdnu 6, za dosažení klinické odpovědi byl považován pokles skóre CDAI o ≥ 100 bodů nebo dosažení remise, tj. hodnoty CDAI < 150.

Pokračovací dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studie IM-UNITI se zúčastnilo 397 pacientů, kteří odpovídali na indukční léčbu ustekinumabem. Těm byla podávána udržovací léčba (90 mg ustekinumabu subkutánně každých 8 či 12 týdnů) nebo placebo. Hodnotilo se dosažení klinické remise v týdnu 44.

Výsledky

Poměr pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu v týdnu 6, byl v ustekinumabové skupině signifikantně vyšší než u skupiny na placebu. Úspěšnost subkutánní udržovací léčby ustekinumabem byla taktéž vyšší než při podání placeba. Podrobné vyčíslení výsledků je uvedeno v tabulce. Počet nežádoucích příhod byl obdobný v každé ze studijních skupin.

 

Tab. 1: Poměr pacientů, kteří dosáhli klinické odpovědi na ustekinumab (pokles skóre CDAI o ≥ 100 bodů) ve studiích UNITI (uvedená hodnota p vždy ustekinumab vs. placebo)

 

ustekinumab

(130 mg i. v.)

ustekinumab

(6 mg/kg i. v.)

placebo

UNITI-1

34,3 % (p ≤ 0,003)

33,7 % (p ≤ 0,003)

21,5 %

UNITI-2

51,7 % (p < 0,001)

55,5 % (p < 0,001)

28,7 %

 

ustekinumab

(90 mg každých 8 týdnů)

ustekinumab

(90 mg každých 12 týdnů)

placebo

IM-UNITI

59,4 % (p = 0,018)

58,1 % (p = 0,033)

44,3 %

 

Závěr

Pacienti s CD se střední až závažnou aktivitou, kterým byl podán intravenózní ustekinumab, měli signifikantně lepší poměr léčebné odpovědi než pacienti, kterým bylo podáváno placebo. Subkutánní udržovací terapie ustekinumabem byla schopná udržet remisi u pacientů, kteří vykázali klinickou odpověď na indukční léčbu.

(este)

Zdroj: Feagan B. G., Sandborn W. J., Gasink C. et al. Ustekinumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N Engl J Med 2016; 375: 1946–1960, doi: 10.1056/NEJMoa1602773.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se