Účinnost a bezpečnost ustekinumabu v dlouhodobé léčbě Crohnovy nemoci

31. 10. 2018

IM-UNITI je randomizovaná klinická studie fáze III, která sledovala účinnost a bezpečnost ustekinumabu v léčbě Crohnovy nemoci (CD). Tento článek přináší analýzu výsledků prodloužené fáze studie ve druhém roce léčby.

Úvod

Účinnost ustekinumabu u pacientů s Crohnovou nemocí byla prokázána ve studiích UNITI-1 a UNITI-2 (indukční fáze 8 týdnů) a následně ve studii IM-UNITI (udržovací léčba pacientů ze studií UNITI-1/2).

Do studie byli zahrnuti pacienti s CD, u kterých se nepodařilo docílit adekvátní odpovědi na léčbu antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru (TNF-α; UNITI-1) nebo konvenční terapií steroidy/imunosupresivy (UNITI-2). Do studie IM-UNITI pak byli zařazeni pacienti ze studií UNITI-1/2, kteří dokončili 8 týdnů indukční léčby ustekinumabem.

Prodloužená fáze IM-UNITI

Prodloužená fáze IM-UNITI sledovala dlouhodobou účinnost a bezpečnost ustekinumabu v terapii Crohnovy nemoci. Byli do ní zařazeni pacienti, u kterých byla zhodnocena účinnost a bezpečnost léčby ustekinumabem v týdnu 44 studie IM-UNITI. V prodloužené fázi dostávali stejnou léčbu jako v týdnu 44. Zhodnocení účinnosti dlouhodobé léčby bylo provedeno v týdnu 92. Klinická remise byla definována dosažením skóre CDAI (Crohn’s Disease Activity Index) ≤ 150 bodů.

Do prodloužené fáze bylo zařazeno celkem 718 pacientů. 567 bylo podáváno 90 mg ustekinumabu subkutánně každých 12 týdnů (213 pacientů) nebo každých 8 týdnů (354 pacientů). 151 pacientům bylo subkutánně podáváno placebo. Po ukončení analýzy výsledků studie IM-UNITI v týdnu 44 pokračovala studie nezaslepeně a pacienti dostávající placebo ji ukončili. V týdnu 96 pokračovalo ve studii 86,5 % pacientů.

Výsledná zjištění

Podíl pacientů, kteří dosáhli klinické remise v týdnu 44, byl v týdnu 92 zachován ve skupině léčené ustekinumabem každých 12 týdnů (77,4 a 72,6 %) a každých 8 týdnů (84,1 a 74,4 %) a rovněž ve skupině s předchozí úpravou schématu (63,4 a 53,5 %).

K úpravě dávkovacího schématu došlo u nemocných, kteří byli původně randomizováni k podávání 90 mg ustekinumabu každých 12 týdnů nebo k podávání placeba a u kterých bylo v týdnech 8–32 studie IM-UNITI zaznamenáno, že neodpovídají na léčbu. Těmto pacientům bylo následně podáváno 90 mg ustekinumabu každých 8 týdnů. 

Z hlediska bezpečnosti byl v týdnech 0–96 pozorován podobný výskyt nežádoucích reakcí nebo závažných infekcí u skupiny pacientů léčených ustekinumabem a placebem.

Závěr

Výsledky prodloužené fáze studie IM-UNITI potvrzují efektivitu a bezpečnost ustekinumabu v dlouhodobé terapii Crohnovy nemoci. Dlouhodobé subkutánní podávání tohoto léčiva vedlo k udržení klinické remise v týdnu 92. Současně byl v průběhu druhého roku léčby (sledováno do týdne 96) zachován dobrý bezpečnostní profil.

(alz)

Zdroj: Sandborn W. J., Rutgeerts P., Gasink C. et al. Long-term efficacy and safety of ustekinumab for Crohn’s disease through the second year of therapy. Aliment Pharmacol Ther 2018 Jul; 48 (1): 65–77, doi: 10.1111/apt.14794.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se