Srovnání účinnosti a bezpečnosti biologických přípravků v 1. a 2. linii léčby Crohnovy nemoci

22. 9. 2018

Cílem prezentované metaanalýzy a systematického přehledu bylo srovnat účinnost a bezpečnost dostupných přípravků v 1. a 2. linii biologické terapie u pacientů se středně těžkou a těžkou formou Crohnovy nemoci na základě dat z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT).

Biologická léčba Crohnovy nemoci

Biologická léčba představuje terapeutickou možnost pro pacienty se středně těžkou nebo těžkou formou Crohnovy nemoci refrakterní ke konvenční léčbě mesalazinem, kortikoidy a imunosupresivy. V současnosti je k dispozici několik biologických přípravků, přičemž antagonisté receptoru pro TNF-α se tradičně považují za 1. linii biologické terapie u refrakterních pacientů.

Vzhledem k tomu, že přibližně třetina pacientů dříve biologiky neléčených neodpovídá na anti-TNF léčbu, došlo v průběhu posledních 5 let k vývoji nových léčiv. Tyto přípravky by mohly být využity zejména ve 2. linii léčby, tj. u pacientů, kteří již absolvovali anti-TNF terapii bez adekvátního výsledku. Jedná se např. o protilátky proti integrinu (vedolizumab) a interleukinu 12/23 (ustekinumab).

Dosavadní studie prokázaly účinnost těchto léčiv v terapii Crohnovy nemoci, práce přímo srovnávající účinnost a bezpečnost jednotlivých biologických léčiv v 1. a 2. linii léčby však zatím k dispozici nebyly.

Metodika analýzy

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 18 RCT fáze II a III sledujících účinnost a bezpečnost biologických léčiv (anti-TNF: infliximab, adalimumab, certolizumab pegol; antiintegriny: vedolizumab; protilátky proti IL-12/23: ustekinumab) v 1. i 2. linii léčby. Jednalo se o studie, do kterých byli zařazeni pouze dospělí pacienti se středně těžkou nebo těžkou formou Crohnovy nemoci. Sledovanými výstupy byly procento pacientů, kteří dosáhli remise onemocnění, doba setrvání v remisi a výskyt nežádoucích účinků a infekcí.

Výsledná zjištění

U pacientů dříve neléčených anti-TNF terapií byla nejvyšší účinnost v dosažení remise onemocnění pozorována u infliximabu a adalimumabu. U pacientů, kteří již anti-TNF terapií léčeni byli, byly v navození remise nejúčinnější adalimumab a ustekinumab. U pacientů, kteří adekvátně odpovídali na indukční léčbu, byly v udržení remise nejúčinnější adalimumab a infliximab. Terapie ustekinumabem byla spojena s nejnižším výskytem nežádoucích účinků a infekcí v udržovací léčbě.

Závěr

Na základě této metaanalýzy lze konstatovat, že biologická léčba představuje významnou terapeutickou možnost pro pacienty s Crohnovou nemocí refrakterní ke konvenční léčbě. Dosavadní data naznačují, že infliximab a adalimumab by mohly být ideální volbou v 1. linii léčby u tzv. biologicky naivních pacientů. Ve 2. linii léčby se jako vhodný přípravek jeví ustekinumab, který je také spojen s nejnižším rizikem výskytu nežádoucích účinků a infekcí.

(alz)

Zdroj: Singh S., Fumery M., Sandborn W. J., Murad M. H. Systematic review and network meta-analysis: first- and second-line biologic therapies for moderate-severe Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2018 Jun 19, doi: 10.1111/apt.14852 [Epub ahead of print].Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se