Dlouhodobá účinnost a bezpečnost ustekinumabu u Crohnovy nemoci ve druhém roce léčby

20. 9. 2018

Ustekinumab je plně humánní monoklonální protilátka proti IL-12/23p40, která je schválená k léčbě středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou nemocí. Následující text shrnuje výsledky prodloužení studie IM-UNITI, která je sama prodloužením studií fáze III UNITI-1 a UNITI-2. Zahrnuti do analýzy byli pacienti, kteří během UNITI-1 a UNITI-2 absolvovali 8 týdnů indukční léčby a následně se účastnili udržovací studie IM-UNITI až do týdne 44. Účinnost ustekinumabu byla v prodloužení studie IM-UNITI hodnocena během 92 týdnů léčby, a bezpečnost dokonce během 96 týdnů léčby.

Metodika a průběh studie

V rámci dvou indukčních studií UNITI-1 a UNITI-2 byli všichni zahrnutí pacienti léčeni intravenózní indukční léčbou ustekinumabem. Ti, kteří na tuto léčbu odpověděli, byli následně randomizováni k léčbě podkožně podávaným ustekinumabem v dávce 90 mg každých 12 týdnů, každých 8 týdnů nebo k podávání placeba. Ostatní nemocní, kteří na indukční léčbu neodpověděli nebo odpověděli i na indukční léčbu placebem, pokračovali již bez randomizace v léčbě placebem (odpověď na indukci placebem), ustekinumabem v dávce 90 mg každých 12 týdnů (žádná odpověď na indukci placebem) nebo ustekinumabem v dávce 90 mg každých 8 týdnů (žádná odpověď na indukci intravenózním ustekinumabem).

Sledovaná populace

Do prodloužení studie IM-UNITI vstoupilo 718 pacientů (298 randomizovaných, tj. s odpovědí na indukci intravenózním ustekinumabem v rámci indukčních studií, a 420 nerandomizovaných). Z nich bylo 567 léčeno podkožním ustekinumabem v dávce 90 mg každých 12 týdnů (n = 213) nebo každých 8 týdnů (n = 354), zbývajících 151 dostávalo podkožně placebo. V prodloužení studie IM-UNITI bylo toto rozdělení zachováno. 96. týden sledování dokončilo 86,5 % (621/718) pacientů, kteří do studie vstoupili.

Výsledky

Procento randomizovaných pacientů v klinické remisi bylo mezi týdny 44 a 92 většinou stabilní, a to u nemocných užívajících ustekinumab 90 mg každých 12 týdnů (týden 44: 77,4 %; týden 92: 72,6 %), ustekinumab 90 mg každých 8 týdnů (84,1 % a 74,4 %) i ve skupině s dřívější úpravou dávky (63,4 % a 53,5 %).

V 92. týdnu bylo procento pacientů v klinické remisi podobné u skupiny s ustekinumabem 90 mg každých 12 týdnů i u skupiny s ustekinumabem 90 mg každých 8 týdnů a nižší u pacientů s předchozí úpravou dávky. Procento pacientů v klinické remisi v týdnu 92 mezi všemi pacienty léčenými ustekinumabem 90 mg každých 8 týdnů (64,4 %) a každých 12 týdnů (64,3 %) bylo nižší než ve skupinách randomizovaných pacientů léčených ustekinumabem 90 mg každých 8 týdnů (74,4 %) a každých 12 týdnů (72,6 %).

Bezpečnostní profil byl podobný u skupin léčených ustekinumabem i placebem, a to od týdne 0 až do týdne 96. Na 100 osoboroků se vyskytlo 447,76 nežádoucí příhody u skupin léčených ustekinumabem (vs. 484,39 u pacientů léčených placebem), 18,82 závažné nežádoucí události pro ustekinumab (vs. 19,24 pro placebo) a 4,02 závažné infekce v případě ustekinumabu (vs. 4,09 u placeba). Nebyl pozorován žádný vliv dávkování na výskyt nežádoucích příhod.

Závěr

Podkožně podávaný ustekinumab si udržel klinickou účinnost až do týdne 92. Žádné nové negativní signály ohledně jeho bezpečnosti nebyly zaznamenány.

(epa)

Zdroj: Sandborn W. J., Rutgeerts P., Gasink C. et al. Long-term efficacy and safety of ustekinumab for Crohn’s disease through the second year of therapy. Aliment Pharmacol Ther 2018 Jul; 48 (1): 65–77, doi: 10.1111/apt.14794.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se