Sakubitril/valsartan zlepšuje fyzickou kondici i společenský a sexuální život pacientů se srdečním selháním

28. 11. 2018

Nejen snížení morbidity a mortality je cílem léčby chronického srdečního selhání. Stejně významným a pro pacienta mnohdy i důležitějším výstupem je zmírnění obtíží a každodenních omezení. Na to nezapomněli ani autoři klinické studie PARADIGM-HF, věnované léčbě sakubitrilem/valsartanem.

Úvod

Čelit obtížím spojeným s chronickým srdečním selháním (CHSS) nemusí být snadné. Omezení fyzické aktivity a společenského života hrozí těmto pacientům významně více než lidem s jinými chronickými onemocněními. Randomizovaná klinická studie PARADIGM-HF již ukázala na přínos sakubitrilu/valsartanu z hlediska kardiovaskulární morbidity i mortality a prostřednictvím dotazníkového šetření také prokázala pozitivní vliv tohoto nového preparátu na zlepšení kvality života pacientů spojené se zdravím. Položkám týkajícím se specificky omezení fyzických a společenských aktivit byla věnována sekundární analýza studie.

Metodika analýzy

Soubor PARADIGH-HF čítal celkem 8399 pacientů s CHSS II.–IV. stupně dle funkční klasifikace NYHA a s ejekční frakcí levé komory ≤ 40 %. Účastníci byli randomizovaní k léčbě buď sakubitrilem/valsartanem v dávce 200 mg/den, nebo enalaprilem v dávce 10 mg/den.

Se zdravím spojená kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire), který pacienti vyplnili při vstupu do studie, dále po 4 a 8 měsících a po 1 roce od zahájení léčby a následně 1× ročně. Autoři subanalýzy se zaměřili zejména na problematiku týkající se fyzických a společenských omezení, a to po 8 měsících a následně dlouhodobě.

Výsledky

Vstupní dotazník vyplnilo téměř 91 % pacientů. Mezi činnosti, u kterých udávali nejmarkantnější omezení, patřily rekreační běhání a sexuální aktivita. Po 8 měsících léčby došlo u nemocných užívajících sakubitril/valsartan k významně lepší adjustované změně výsledků než u pacientů užívajících enalapril, a to téměř ve všech oblastech tělesných a sociálních aktivit. Největší rozdíl ve prospěch sakubitrilu/vasartanu byl zaznamenán u domácích prací a sexuální aktivity. Tyto rozdíly zůstávaly významné i po 36 měsících léčby.

Závěr

U pacientů s chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí je léčba sakubitrilem/valsartanem spojena se subjektivním zlepšením schopnosti účastnit se tělesných a společenských aktivit. Vedle snížení rizika úmrtí z kardiovaskulární příčiny a redukce rizika celkové mortality i hospitalizace pro srdeční selhání tak může sakubitril/valsartan pro pacienty znamenat rovněž krok k menšímu omezení v běžných aktivitách, a tím pádem i k vyšší kvalitě života.

(luko)

Zdroj: Chandra A., Lewis E. F., Claggett B. L. et al. Effects of sacubitril/valsartan on physical and social activity limitations in patients with heart failure: a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial. JAMA Cardiol 2018 Jun 1; 3 (6): 498−505, doi: 10.1001/jamacardio.2018.0398.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se