Poddávkovaná terapie srdečního selhání: Mohou za ni obavy z hypotenze?

10. 9. 2019

Letos publikovaná průřezová studie týmu odborníků z několika univerzit v USA zhodnotila podíl pacientů s nedostatečnými dávkami farmakoterapie HFrEF a případnou souvislost poddávkovanosti s hodnotami krevního tlaku.

Srdeční selhání a hypotenze

Jen velmi malá část pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) užívá dávky farmakoterapie doporučené současnými guidelines. Odborníci se přitom shodují, že u HFrEF je jejich dosažení klíčové. V kontrastu s léčbou dyslipidémie či hypertenze, kdy při titraci léků míříme k cílovým hodnotám příslušných parametrů, by v případě léčby srdečního selhání měly být naším cílem právě předepsané dávky, jejichž efektivitu prokázala řada mortalitních studií.

Většina léků užívaných v léčbě HFrEF má současně antihypertenzní efekt. Důvodem, proč lékaři nepokračují v titraci léčby k cílovým dávkám, tak může být přítomnost hypotenze nebo obavy z ní. Otázce, zda je tomu skutečně tak, byla věnována následující práce.

Analyzovaná populace

Do analýzy byli zařazeni pacienti s HFrEF z registru Change the Management of Patients with Heart Failure (CHAMP-HF) bez doložené intolerance inhibitorů angiotenzin konvertujího enzymu (ACEi), sartanů (ARBs), inhibitorů receptorů pro angiotenzin II a neprilysinu (ARNI) či betablokátorů (BB). Hodnocen byl podíl pacientů, kteří užívají cílovou dávku těchto léčiv podle aktuálních doporučení American College of Cardiology/American Heart Association/Heart Failure Society of America. Dokumentován byl také systolický krevní tlak (STK) zjištěný při ambulantní kontrole. Sledována byla souvislost poddávkovanosti terapie s hodnotou STK.

Výsledná zjištění

Kritériím pro zařazení do studie odpovídalo 3095 pacientů z databáze CHAMP-HF. Z nich užívalo cílovou dávku BB 18,7 %, cílovou dávku ACEi/ARB 10,8 % a cílovou dávku ARNI 2,0 %. Přibližně 1 z 5 pacientů neužíval v doporučené dávce ani jediný z léků.

STK < 110 mmHg mělo 21,8 % pacientů (n = 674). Z nich dostávalo cílovou dávku BB 17,5 %, cílovou dávku ACEi/ARB 6,2 % a cílovou dávku ARNI 1,8 %.

Pacientů s STK ≥ 110 mmHg bylo 2421 (88,2%). Ani v této kategorii nebyl podíl nemocných s cílovou dávkou farmakoterapie výrazně vyšší. Cílovou dávku BB užívalo 19,0 %, cílovou dávku ACEi/ARB 12,1 % a cílovou dávku ARNI 2,0 % z nich.

Závěr

Ve velkém registru ambulantně léčených pacientů s HFrEF dostávalo doporučené dávky předepsané farmakoterapie pouze < 10 % pacientů, kteří neměli kontraindikaci k další titraci léčby v podobě hypotenze či intolerance léčiv. V klinické praxi by přitom měl být kladen větší důraz na dodržování guidelines pro léčbu HFrEF, která má prokázaný vliv na snížení mortality. 

(zza, luko)

Zdroj: Peri-Okonny P. A., Mi X., Khariton Y. et al. Target doses of heart failure medical therapy and blood pressure: insights from the CHAMP-HF Registry. JACC Heart Fail 2019 Apr; 7 (4): 350−358, doi: 10.1016/j.jchf.2018.11.011.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se