Nová modalita léčby chronického srdečního selhání v reálné praxi

5. 4. 2019

Studie PARADIGM-HF prokázala u pacientů s chronickým srdečním selháním léčených sakubitrilem/valsartanem významné snížení mortality i počtu hospitalizací. Potvrzují tyto závěry i data z reálné praxe?

Odlišnosti reálné praxe

Sakubitril/valsartan je představitelem poměrně nové lékové skupiny ARNI (inhibitorů receptoru angiotenzinu a neprilysinu). Pacienti s chronickým srdeční selháním jsou v reálné klinické praxi často starší a v horší kondici než pacienti zařazení do studie PARADIGM-HF a ne vždy tolerují vysoké dávky tohoto léku. Recentně publikovaná retrospektivní analýza belgických autorů se proto zaměřila na hodnocení hospitalizací v souvislosti se srdečním selháním pacientů léčených sakubitrilem/valsartanem na klinice ZOL Genk na základě dat získaných z elektronické zdravotní dokumentace.

Metodika analýzy

Do analýzy byli zařazeni pacienti kliniky ZOL Genk splňující belgická úhradová kritéria pro léčbu sakubitrilem/valsartanem, kteří užívali tento lék v období od prosince 2016 do ledna 2018. Úhradová kritéria zahrnují symptomatické srdeční selhání (NYHA II–IV), ejekční frakci levé komory (LVEF) < 35 % a předchozí léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) nebo sartany. Dodatečně byli vyčleněni nemocní zahajující léčbu během hospitalizace pro akutní srdeční selhání.

Výsledky

Do retrospektivní analýzy bylo zahrnuto 201 pacientů (věk 68 ± 11 let; LVEF 29 ± 8 %). Ve srovnání se studií PARADIGM-HF byli nemocní v reálné praxi starší, měli vyšší hladinu sérového kreatininu a vyšší třídu klasifikace NYHA. Přesto u nich při léčbě sakubitrilem/valsartanem došlo k významné a časné redukci hospitalizací z důvodu srdečního selhání (p < 0,001). Vyšší dávky sakubitrilu/valsartanu byly spojeny s větší redukcí.

Závěr

Benefity sakubitrilu/valsartanu již prokázala studie PARADIGM-HF. Pacienti v reálné praxi jsou ovšem starší a křehčí než účastníci zmíněné studie. I u této skupiny nemocných však sakubitril/valsartan signifikantně snižuje počet hospitalizací v souvislosti se srdečním selháním. Vyšší dávky by mohly být v této redukci účinnější.

(dos)

Zdroj: Martens P., Lambeets S., Lau C. et al. Impact of sacubitril/valsartan on heart failure admissions: insights from real-world patient prescriptions. Acta Cardiol 2018 Jun 17: 1−8, doi: 10.1080/00015385.2018.1473825 [Epub ahead of print].Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se