LDL-c a jeho vliv na riziko ICHS a křehkost pacientů v pozdějším věku

15. 9. 2021

Vyšší hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) v krvi signalizují mimo jiné zvýšené riziko ischemické choroby srdeční (ICHS). Níže prezentované mendelovské randomizační studie zkoumaly vliv jeho nižších hodnot v mládí na riziko ICHS v pozdějším věku a asociaci geneticky podmíněných nižších hodnot LDL-c a systolického tlaku krve (sTK) s kardiovaskulárním (KV) rizikem či křehkostí pacientů v seniu.

Dlouhodobě nižší LDL-c a riziko ICHS v pozdějším věku

Jedna z metaanalýz zahrnující přes 312 tisíc subjektů zkoumala vliv dlouhodobé expozice nižším hodnotám LDL-c (od raného věku) na riziko ICHS (náhlé kardiální smrti, nefatálního infarktu myokardu a koronární revaskularizace). Využito bylo 9 polymorfismů na 6 různých genech, které jsou dle literatury s nižšími koncentracemi LDL-c v krvi asociovány.

Jednotlivé polymorfismy byly asociovány s konzistentním snížením rizika ICHS. Dlouhodobá expozice nižším koncentracím LDL-c byla spojena se snížením rizika ICHS o 54,5 % (95% interval spolehlivosti [CI] 48,8–59,5 %) pro každý 1 mmol/l. To představuje 3× větší snížení rizika ICHS, než jaké bylo pozorováno při hypolipidemické terapii statiny zahájené v pozdějším věku (p = 8,43 × 10−19). Na každý 1 mmol/l totiž v takovém případě připadá pouze 24% snížení rizika ICHS (poměr šancí [OR] 0,76; 95% CI 0,74–0,78).

Nižších hodnoty LDL-c a sTK a KV riziko

Cílem studie zahrnující přes 438 tisíc osob (54,1 % žen; průměrný věk 65,2 roku) bylo zhodnotit vliv geneticky podmíněných nižších hladin LDL-c a/nebo sTK na celoživotní KV riziko.

V porovnání s referenční skupinou měla sledovaná populace o 0,38 mmol/l nižší hladinu LDL-c a OR významné koronární příhody (náhlé koronární smrti, nefatálního infarktu myokardu nebo koronární revaskularizace) činil 0,73 (95% CI 0,70–0,75; p < 0,001). Hodnoty sTK o 2,9 mmHg nižší byly spojeny s OR 0,82 (95% CI 0,79–0,85; p < 0,001). U pacientů, kteří měli nižší jak LDL-c (o 0,36 mmol/l), tak sTK (o 3,1 mmHg), bylo stanoveno OR 0,61 (95% CI 0,59–0,64; p < 0,001).

V meta-regresní analýze byla expozice hodnotám LDL-c o 1 mmol/l a sTK o 10 mmHg nižším spojena s OR významné koronární příhody 0,22 (95% CI 0,17–0,26; p < 0,001) a úmrtí z KV příčin 0,32 (95% CI 0,25–0,40; p < 0,001). Výsledky byly přibližně stejné u obou pohlaví, diabetiků a nediabetiků. Asociace se však zdála být méně výrazná u kuřáků.

Nižší hodnoty LDL-c a křehkost pacientů ve vyšším věku

Poslední studie zahrnující přes 378 tisíc osob zkoumala souvislost geneticky predikované nižší hladiny LDL-c s křehkostí pacientů ve středním a vyšším věku. Ta byla odvozena ze vstupních dotazníků a indexu křehkosti (Frailty Index). Predikce nižších hladin LDL-c byla založena opět na jednonukleotidových polymorfismech (SNP) v genech s vlivem na hladinu cholesterolu, a navíc také v genech spojených s mechanismem účinku hypolipidemik.

Snížení hladiny LDL-c o 1 směrodatnou odchylku bylo spojeno s 0,14–0,23% redukcí (v modelu 274 SNP) a 0,16–0,31% redukcí (v modelu 50 SNP) křehkosti pacientů. SNP v genech HMGCR, APOC3, LDLR byly spojeny s ochranou proti křehkosti. Asociace nebyla jednoznačná u SNP v genech u PCSK9NPC1L1. SNP v genu APOB riziko křehkosti neovlivňovaly.

Závěr

Dlouhodobá expozice nižším koncentracím LDL-c v krvi je spojena s podstatně větším snížením rizika ICHS než hypolipidemická terapie v pozdějším věku. To může vysvětlit fakt, proč i při užívání statinů v rámci primární prevence ICHS přetrvává určité zbytkové riziko. Expozice geneticky podmíněným nižším hodnotám LDL-c a sTK je spojena s celkově nižším KV rizikem a efekt obou faktorů je pravděpodobně aditivní. Na základě výsledků výše uvedené studie však nelze uzavřít, že stejného prospěchu lze dosáhnout užíváním hypolipidemik a antihypertenziv. Geneticky podmíněná nižší hladina LDL-c je rovněž asociována se sníženou křehkostí pacientů ve středním a vyšším věku. Přínos užívání hypolipidemik v tomto smyslu se může lišit v závislosti na mechanismu jejich účinku.

(mafi)

Zdroje:
1. Ference B. A., Yoo W., Alesh I. et al. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol 2012; 60 (25): 2631–2639, doi: 10.1016/j.jacc.2012.09.017.
2. Ference B. A., Bhatt D. L., Catapano A. L. et al. Association of genetic variants related to combined exposure to lower low-density lipoproteins and lower systolic blood pressure with lifetime risk of cardiovascular disease. JAMA 2019; 322 (14): 1381–1391, doi: 10.1001/jama.2019.14120.
3. Wang Q., Wang Y., Lehto K. et al. Genetically-predicted life-long lowering of low-density lipoprotein cholesterol is associated with decreased frailty: a mendelian randomization study in UK biobank. EBioMedicine 2019; 45: 487–494, doi: 10.1016/j.ebiom.2019.07.007.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se