Ivabradin a/nebo sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí

7. 9. 2021

Ivabradin a sakubitril/valsartan se užívají ve 2. linii terapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Cílem níže prezentované studie bylo zhodnotit synergický účinek těchto moderních léčiv.

Léčba srdečního selhání

Ivabradin je indikovaný k léčbě srdečního selhání u symptomatických pacientů s ejekční frakcí levé komory (EF LK) ≤ 35 %, sinusovým rytmem a tepovou frekvencí (TF) ≥ 70/min i při užívání betablokátoru, inhibitoru renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) nebo antagonisty mineralokortikoidních receptorů.

Kombinaci sakubitril/valsartan se doporučuje nasadit u pacientů s HFrEF, kteří jsou symptomatičtí i přes léčbu inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).

Metodika a průběh studie, sledovaná populace

Z multicentrické tchajwanské databáze bylo do retrospektivní studie zařazeno celkem 464 symptomatických pacientů s HFrEF (75,6 % mužů; průměrný věk 59,0 let; průměrná EF LK 28,7 %).

Kritéria zařazení byla následující:

  • věk ≥ 20 let
  • užívání ivabradinu a/nebo sakubitril/valsartanu mezi lety 2016 a 2018
  • standardní léčba srdečního selhání inhibitorem RAAS a betablokátorem
  • sinusový rytmus a klidová TF ≥ 70/min před zahájením užívání ivabradinu

 Dle terapie srdečního selhání byli pacienti rozděleni do 3 skupin:

  • 1: simultánní léčba ivabradinem a sakubitril/valsartanem (n = 154)
  • 2A: sekvenční léčba − nejprve nasazen ivabradin a následně přidán sakubitril/valsartan (n = 203)
  • 2B: sekvenční léčba − nejprve sakubitril/valsartan a následně předepsán i ivabradin (n = 107)

U pacientů byl mimo jiné hodnocen systolický tlak krve (sTK), TF, EF LK a incidence KV úmrtí a rehospitalizací.

Úvodní dávka sakubitril/valsartanu a ivabradinu činila 116,6 vs. 115 mg (p = 0,820) a 8,7 vs. 8,7 mg (p = 0,890) ve skupinách 1 a 2. Po průměrné době sledování 27,4 měsíce šlo o dávku 176,8 vs. 190,1 mg (p = 0,185) a 9,4 vs. 9,0 mg (p = 0,103).

Výsledná zjištění

Během sledovaného období byla incidence kardiovaskulárního (KV) úmrtí a/nebo první akutní rehospitalizace pro srdeční selhání 22,85/100 pacientů/rok. Nižší riziko bylo přitom pozorováno u pacientů ve skupině 1 (16,92/100 vs. 25,70/100 pacientů/rok ve skupině 2; poměr rizik [HR] 0,64; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,46–0,90; p = 0,01). U pacientů ve skupině 2A byla pozorována podobná incidence jako ve skupině 2B (26,64/100 vs. 23,57/100 pacientů/rok; p = 0,44).

V průběhu sledování nebyly patrné významné změny sTK: 122,1 až 122,0 mmHg ve skupině 1 (p = 0,945) a 119,1 až 119,0 mmHg ve skupině 2 (p = 0,919). U pacientů ve skupině 1 došlo k poklesu TF z 88,3 na 81,0/min, ve skupině 2 potom z 88,0 na 77,6/min (p < 0,001). EF LK se u pacientů ve skupině 1 zlepšila z průměrných 28,5 na 41,3 % (∆12,8 %), ve skupině 2 z 28,7 na 38,0 % (∆9,3%) (p = 0,007).

Na počátku byl sTK významně nižší a TF vyšší u pacientů ve skupině 2A v porovnání se skupinou 2B. Po zahájení kombinované léčby v dané skupině se tento trend obrátil (∆sTK 4,6 vs. −4,8 mmHg; ∆TF −9,1 vs. 2,6/min; p < 0,001) a došlo ke zlepšení EF LK o 0,7 a 3,6 % (p = 0,002). Výraznější snížení TF bylo po nasazení kombinované léčby pozorováno ve skupině 2B (−11,3 vs. −2,2/min ve skupině 2A; p < 0,001). U pacientů ve skupině 2A však bylo po přidání sakubitril/valsartanu patrné větší zlepšení EF LK (8,3 vs. 5,0 % ve skupině 2B po přidání ivabradinu; p = 0,012). Celkově však byly ke konci sledování sTK a TF u pacientů ve skupinách 2A a 2B srovnatelné.

Závěr

U pacientů s HFrEF je z hlediska reverzní remodelace levé komory výhodnější simultánní než sekvenční léčba ivabradinem a sakubitril/valsartanem vzhledem k jejich synergickému účinku. Léčba ivabradinem byla spojena s výraznějším zlepšením hemodynamické stability, zatímco užívání sakubitril/valsartanu se zlepšením ejekční frakce levé komory.

(mafi)

Zdroj: Lee Y.-H., Lin P.-L., Chiou W.-R, et al. Combination of ivabradine and sacubitril/valsartan in patients with heart failure and reduced ejection fraction. ESC Heart Fail 2021; 8 (2): 1204–1215, doi: 10.1002/ehf2.13182.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se