Jak se starat o dialyzované pacienty v časech COVID-19

26. 1. 2021

Více než 2 miliony lidí na celém světě podstupují udržovací hemodialýzu v ambulantních centrech. Účinná zábrana šíření infekce způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v rámci péče poskytované hemodialyzačními centry je zásadní pro bezproblémové zajištění dialýzy u pacientů s terminálním selháním funkce ledvin. Následující práce odborníků z Bostonu vychází z jejich zkušeností a zároveň z doporučení Americké nefrologické společnosti (ASN) a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Úvod

Pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin (ESRD) a s náhradou jejich funkce (RRT) jsou náchylnější k nepříznivému průběhu onemocnění COVID-19 mimo jiné v důsledku řady komorbidit (diabetes, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění). Kromě toho se u nemocných s RRT, kteří jsou infikovaní koronavirem SARS-CoV-2, obvykle vyskytují atypické příznaky, což může představovat diagnostickou výzvu.

Dalším problémem je, že v dialyzačních centrech není možné dodržovat doporučené rozestupy. Tito pacienti se přitom 3× týdně setkávají se zdravotnickým personálem a dalšími nemocnými, a jsou tak ve zvýšeném riziku expozice nákaze.  

Opatření určená pacientům

Pacienti s COVID-19 mohou být asymptomatičtí nebo symptomatičtí 2−14 dnů po expozici. Hemodialyzační centra musejí poskytovat instrukce pro preventivní opatření zahrnující správnou hygienu a techniku mytí rukou, etiketu kašlání a kýchání a praktikovat rozestupy od všech pacientů. Každý pacient by měl podat informace o eventuálním kontaktu s COVID-19-pozitivní osobou.

Před příjmem pacienta by měl proběhnout screening symptomů respirační infekce (horečka, kašel, dušnost). Symptomatičtí pacienti by měli být posazeni nejméně 2 metry od ostatních pacientů a zdravotnického personálu, v ideálním případě by pro ně měla být vyhrazena jiná místnost. Zároveň by se v dialyzačním centru měli vyskytovat pouze v jim vyhrazeném termínu tak, aby byl minimalizován čas strávený ve zdravotnickém zařízení. Vhodné je takového pacienta dialyzovat v poslední směně. Všechny ochranné a dezinfekční prostředky by měly být k dispozici v místech pro triáž a v čekárně.

Opatření určená personálu

Při směně by všechen zdravotní personál měl nosit roušku, při práci s COVID-19-pozitivními pacienty respirátor. Po ověřené expozici by zaměstnanec měl informovat svého nadřízeného a měl by přestat pracovat, pokud začne být symptomatický. Jestliže je bez příznaků, další postup záleží na rizikovosti expozice a řídí se podle hygienické stanice nebo příslušných směrnic. Po vysoce a středně rizikové expozici je doporučena 10denní izolace, po málo rizikové expozici je třeba monitorovat případný výskyt symptomů, ale lze pokračovat v práci.

Symptomatická COVID-19-pozitivní osoba může ukončit izolaci po vymizení horečky a respiračních symptomů a při negativitě alespoň 2 PCR testů provedených v rozestupu více než 24 hodin. Asymptomatická COVID-19-pozitivní osoba může izolaci přerušit, pokud od testu uběhlo alespoň 7 dní a nevyskytly se u ní žádné příznaky.

Dialýza pacientů s COVID-19

Pacienti s COVID-19 by měli být dialyzováni v izolované místnosti. Pokud tato není k dispozici, měla by dialýza proběhnout během poslední směny v rohu místnosti alespoň 2 metry od ostatních pacientů. O všechny pacienty s COVID-19 by se měl starat stejný personál, aby nedocházelo ke kontaminaci a infekci. Všechny použité stroje a celá dialyzační stanice by se po použití měly podle protokolu dezinfikovat.

Všichni pacienti, zejména v lůžkových zařízeních, by měli být poučeni o nutnosti restrikce draslíku a tekutin tak, aby se omezila nutnost dalších léčebných zákroků. Personál by měl ovládat správnou techniku výtěru z nosohltanu. COVID-19-pozitivní pacienty by měl poučit o izolaci doma a rodinné příslušníky upozornit na monitorování případných symptomů u nemocného. Pro ukončení izolace platí podobná doporučení jako pro izolaci zdravotnických pracovníků.

Závěr

Reálných údajů o hemodialyzovaných pacientech s COVID-19 je zatím nedostatek. Atypické příznaky a vyšší riziko přenosu a morbidity, respektive mortality vyžadují zvláštní přístup k péči o dialyzované pacienty s COVID-19. V době krizového stavu výrazně zasahujícího i veřejné zdravotnictví je zásadní zabránit přenosu viru a opírat se o medicínu založenou na důkazech i při managementu dialyzovaných pacientů, aby nedošlo k narušení obvyklých postupů péče o ně.

(saz)

Zdroj: Verma A., Patel A. B., Tio M. C., Waikar S. S. Caring for dialysis patients in a time of COVID-19. Kidney Med 2020 Oct 14; 2 (6): 787−792, doi: 10.1016/j.xkme.2020.07.006.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Partner sekce
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se